Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 31 lipca 2010

Schemat ćwiczeń TA


1 i 2 tydzień: Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz)


3 i 4 tydzień:
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz)


5 i 6 tydzień:
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy )
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz)


7 i 8 tydzień:
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest całkiem spokojny i miarowy (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest spokojny i miarowy (6 razy )
Oddycha mną (raz)
Oddech jest spokojny i miarowy (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz)


9 i 10 tydzień:
Jestem.zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest całkiem spokojny i miarowy (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Splot słoneczny promieniuje ciepłem (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Splot słoneczny promieniuje ciepłem (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Splot słoneczny promieniuje ciepłem (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz)


11 i 12 tydzień:
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa jest ręka bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest całkiem spokojny i miarowy (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Splot słoneczny promieniuje ciepłem (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Czoło jest przyjemnie chłodne (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Czoło jest przyjemnie chłodne (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Czoło jest przyjemnie chłodne (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz)


Gdy po około dwóch tygodniach lub później wyraźnie odczuwa się chłód czoła, wystarczy powtórzyć sugestię chłodu tylko sześć razy. Program ćwiczeń przedstawia się więc wówczas następująco:


Od 13 tygodnia (lub później):
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest całkiem spokojny i miarowy (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Splot słoneczny promieniuje ciepłem (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Czoło jest przyjemnie chłodne (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz)


W miarę dalszego treningu poszczególne stany występują coraz szybciej i wyraźniej, aż stają się odruchem, pojawiającym się praktycznie w ciągu minuty, bez potrzeby dłuższego powtarzania sugestii. W zależności od podatności na sugestie danej osoby może to nastąpić już po kilku tygodniach, ale niekiedy dopiero po kilku miesiącach. W każdym razie zawsze konieczny jest wytrwały trening dwa-trzy razy dziennie.
Gdy tylko osiągnęło się taki stan zaawansowania, łączy się sugestie w następującą skróconą formułę, którą wystarczy bardzo intensywnie przywołać sobie jeden jedyny raz:


Spokój - ciężar - ciepło -
Serce i oddech są całkiem spokojne i miarowe -
Splot słoneczny promieniuje ciepłem -
Czoło jest przyjemnie chłodne (raz)Wprawna osoba po przywołaniu tej formuły uzyskuje głębokie odprężenie i może szybko odpocząć, uspokoić się albo pozytywnie wpłynąć na siebie. Pod koniec treningu należy jak zwykle odwołać stan relaksu przez wypowiedzenie przyjętej formuły:


Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy.


Stosując skrócone sugestie można w ciągu dnia w odprężonej pozycji siedzącej wykorzystać wiele okazji do krótkiego, niezauważalnego treningu.
Ponadto stwarza to warunki do przejścia w razie potrzeby do wyższego stopnia TA, do którego z czasem dojdziemy.
Pozytywna autosugestia niekoniecznie oznacza, że można osiągnąć stan głębokiego relaksu w ciągu kilku minut. W zasadzie zaleca się odczekać do chwili, gdy w podstawowym treningu dojdzie się do stanu chłodnego czoła. Na próbę można w razie potrzeby zacząć wcześniej, należy się wtedy jednak liczyć z często opóźnionym i słabszym wynikiem.
Formuły autosugestii powtarza się przed odwołaniem stanów uzyskiwanych w ćwiczeniu po trzydzieści razy, bardzo głęboko wczuwając się w ich treść.

piątek, 30 lipca 2010

Ćwiczenie 6: chłodne czoło


To ostatnie ćwiczenie TA, do którego się przechodzi po ćwiczeniu ciepła w splocie słonecznym, wywołuje uczucie lekkiego chłodu na czole. Jego znaczenie oddają też potoczne wyrażenia, utożsamiające chłód ze spokojem i rozsądkiem - „być chłodnym i opanowanym".
Formuła chłodnego czoła brzmi:


Czoło jest przyjemnie chłodne.


Można jednak też sobie wyobrażać: Czoło przyjemnie lekko chłodne albo Powiew chłodu na czole, jeśli dzięki temu uzyskuje się lepsze wyniki, ale nigdy nie wolno zastępować słowa „chłód" przez „zimno", ponieważ może to wpłynąć na ukrwienie i spowodować silny ból głowy, niekiedy nawet ostrą migrenę lub utratę przytomności. Trening w ostatnich tygodniach składa się więc z następujących sugestii:


Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest całkiem spokojny i miarowy (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Ciepło przenika splot słoneczny (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Czoło jest przyjemnie chłodne (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Czoło jest przyjemnie chłodne (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Czoło jest przyjemnie chłodne (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz).Gdy wrażenie chłodu na czole po pewnym czasie staje się coraz wyraźniejsze, wystarczy sześciokrotne powtórzenie odpowiedniej sugestii.

czwartek, 29 lipca 2010

Ćwiczenie 5: ciepłe ciało


Głęboko w jamie brzusznej, za żołądkiem, znajduje się splot słoneczny (plexus solaris), największy splot nerwowy wegetatywnego systemu nerwowego, niezależnego od woli. „Obsługuje" on przede wszystkim narządy układu trawiennego, bardzo czule reagujące na bodźce psychiczne i nerwowe.
Związek ten widać również w mądrości ludowej, o czym świadczą takie wyrażenia, jak „Żółć mnie zalewa", albo: „Ze złości flaki mi się przewracają", czy też „Z obrzydzenia chce mi się rzygać". Praktyka medyczna potwierdza związek między przeżyciem fizycznym i psychicznym, na przykład przy wrzodach żołądka, biegunkach i zaparciach. Wrażenie ciepła w splocie słonecznym może unormować funkcjonowanie narządów trawienia, ponadto pogłębić też ogólne odprężenie i wyciszenie.
Podstawowa formuła brzmi: Splot słoneczny promieniuje ciepłem.
Pojęcie „splotu słonecznego" jest dla wielu osób zbyt „uczone", nie potrafią sobie niczego takiego wyobrazić, wobec czego nie odczuwają ciepła. Wtedy może być wskazane wyobrażanie sobie zamiast splotu słonecznego ciepła w brzuchu, żołądku albo w okolicach nerek. Są to pojęcia konkretne, ułatwiające trening. Tutaj każdy musi sam wypróbować, jak najlepiej uzyskać wyraźnie odczuwalne efekty.
Trening od ósmego do dziesiątego tygodnia składa się z następującychsugestii:


Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest całkiem spokojny i miarowy (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Splot słoneczny promieniuje ciepłem (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Splot słoneczny promieniuje ciepłem (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Splot słoneczny promieniuje ciepłem. (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz).


Jeśli wywołanie wrażenia ciepła sprawia komuś trudność, łączy się tę sugestię z oddechem, skupiając się na wyobrażeniu ciepła przy wydechu.
Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie uda się wywołać wyraźnego wrażenia ciepła, można sobie pomóc, wyobrażając sobie na początku ćwiczenia, że się wypiło kieliszek mocnego alkoholu, powodującego uczucie miłego ciepła w brzuchu, albo że słońce grzeje nas w brzuch, co przeważnie wyraźnie poprawia działanie sugestii.

środa, 28 lipca 2010

ćwiczenie 4: spokojny oddech


Jest to jedno z najważniejszych ćwiczeń. Każdy z nas ma na ogół zbyt gorączkowy i płytki oddech, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Dzięki pogłębionemu oddechowi cały organizm otrzymuje więcej tlenu, poprawia się przemiana materii, a pośrednio głęboki oddech powoduje także ogólne uspokojenie i odprężenie. Jednak osoba cierpiąca na organiczne schorzenia dróg oddechowych może wykonywać te ćwiczenia tylko za zgodą specjalisty - na początku najlepiej pod jego kontrolą - by uniknąć skutków ubocznych.
W ćwiczeniach oddechowych TA nie wolno jednak świadomie regulować oddechu, tak jak to ma miejsce podczas świadomej gimnastyki oddechowej; uspokojenie i pogłębienie oddechu powinno być wyłącznie wynikiem działania sugestii, w przeciwnym razie można doprowadzić do zaburzeń w oddychaniu. Odpowiednia formuła brzmi:


Oddech jest bardzo spokojny i miarowy.


Powtarza się ją osiemnaście razy, przedtem przywołując po sześć razy formuły ciężaru, ciepła i serca, przedzielając je formułą spokoju. Ćwiczenia oddechowego nie przerywa się jednak po sześciokrotnym powtórzeniu formułą spokoju, stosuje się natomiast sugestię:


Oddycha mną.


Sugestia ta została wybrana przez prof. Schultza, aby podkreślić fakt, że oddechem nie wolno świadomie sterować.
Jeśli ćwiczenie oddechowe nie bardzo nam wychodzi, można sobie przed nim plastycznie wyobrazić fale morskie, jak nieustannie zalewają plażę i łagodnie omywają nasze ciało. Program treningu w siódmym i ósmym tygodniu składa się teraz z następujących sformułowań:


Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest całkiem spokojny i miarowy (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest całkiem spokojny i miarowy (6 razy)
Oddycha mną (raz)
Oddech jest całkiem spokojny i miarowy (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz).Ćwiczenie serca może korzystnie wpływać na powszechnie występujące dolegliwości sercowe o charakterze psychiczno-nerwowym, na które uskarża się dzisiaj wiele osób, pomaga w leczeniu organicznych schorzeń serca. W obu wypadkach należy jednak zasięgnąć rady terapeuty, który opiekuje się chorym.

wtorek, 27 lipca 2010

Ćwiczenie 3: spokojne serce


Niezależnie od tego, na ile wyraźnie po pierwszych czterech tygodniach odczuwa się wrażenie ciężaru i ciepła, przechodzi się w piątym tygodniu do ćwiczenia związanego z sercem. Ćwiczenie to nie sprawia większych trudności, ponieważ serce silnie reaguje na wyobrażenia. Może to mieć jednak i ujemne strony, ponieważ przy ćwiczeniu związanym z sercem nierzadko pojawiają się niepożądane zjawiska towarzyszące. Z reguły są one co prawda przykre, ale nie niebezpieczne. Mimo to warto omówić to ćwiczenie ze specjalistą (zwłaszcza jeśli ktoś choruje na serce) i początkowo najlepiej uczyć się je wykonywać pod okiem specjalisty. Osoba ucząca się samodzielnie TA może opuścić ćwiczenie związane z sercem i przejść od razu do ćwiczenia oddechu lub raz je wykonać i zrezygnować z niego w razie pojawienia się jakichś przykrych sensacji. Zmniejsza to co prawda efekty treningu, ale serce tak czy inaczej korzysta z ogólnego odprężenia, nawet bez tego specjalnego ćwiczenia.
Standardowa formuła ćwiczenia serca brzmi:


Serce bije spokojnie i miarowo.


Przy pojawieniu się niepożądanych objawów można tę formułę zmodyfikować na własny użytek; przy niskim ciśnieniu na przykład pomaga sugestia:


Serce bije spokojnie i mocno.


Dla osób wrażliwych, reagujących dolegliwościami serca na bodźce nerwowe, korzystniejsze są następujące sugestie:


Serce pracuje bardzo spokojnie albo Tętno jest spokojne i miarowe.


Nie wolno nigdy sugerować sobie Serce bije spokojnie i wolno, bo mogłoby to wywołać przykre zakłócenia pracy serca.
Wrażenie ciężaru i ciepła w rękach na ogół jest wyraźnie odczuwalne, natomiast zazwyczaj nie odczuwa się zmian w pracy serca. Dlatego ćwiczenie serca często sprawia trudności. Wówczas pomagają następujące proste „triki":
• wkładamy sobie watę do uszu, by słyszeć bicie serca;
• owijamy koniuszek palca gumką, nie za mocno, by czuć tętno.
Ćwiczenie serca trwa również cztery tygodnie, po każdych sześciu powtórzeniach przerywamy je formułą spokoju i kończymy odwołaniem.
Formułę ćwiczenia ciężaru i ciepła w prawej ręce powtarzamy już tylko sześciokrotnie, tak że w piątym i szóstym tygodniu program treningu składa się z następujących sugestii:


Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Serce bije spokojnie i miarowo (6 razy )
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz).


Ćwiczenie serca może korzystnie wpływać na powszechnie występujące dolegliwości sercowe o charakterze psychiczno-nerwowym, na które uskarża się dzisiaj tak wiele osób, i pomagać w leczeniu organicznych schorzeń serca. W obu wypadkach należy jednak zasięgnąć rady terapeuty, który opiekuje się chorym.

poniedziałek, 26 lipca 2010

ćwiczenie 2: ciepłe ręce


Niezależnie od tego, na ile wyraźne jest odczuwanie ciężaru po pierwszych dwóch tygodniach, należy przejść do ćwiczeń związanych z ciepłem.
W miarę dalszego trenowania wrażenie będzie coraz wyraźniejsze. Nierzadko ciepło odczuwa się bez szczególnej sugestii już w ciągu pierwszych dwóch tygodni, ale mimo to należy ćwiczyć jeszcze trzeci i czwarty tydzień.
TA polega przede wszystkim na systematycznym przestrzeganiu struktury ćwiczeń, której nie należy zmieniać.
Także ciepło wyobrażamy sobie najpierw w prawej ręce, a leworęczni w lewej. W tym celu powtarza się następującą sugestię:


Prawa (lewa) ręka jest bardzo ciepła.


To sformułowanie powtarza się ponownie osiemnaście razy, przerywając je po każdych sześciu powtórzeniach formułą spokoju. Rozpoczyna się od sugestii ciężaru z pierwszych dwóch tygodni, powtarzanych teraz tylko sześciokrotnie. Pod koniec jak zwykle się ją odwołuje.
Jeśli wrażenie ciepła nie pojawia się wyraźnie w krótkim czasie, można przed treningiem (ale nie w czasie ćwiczeń) zanurzyć rękę w ciepłej wodzie i wtedy przypomnieć sobie w czasie ćwiczenia uczucie ciepła w ręce, co pomaga przy jego wywołaniu. Z biegiem czasu ciepło ogarnia całe ciało, bez konieczności specjalnego przywoływania tego wrażenia. Nie należy wyobrażać sobie ciepła w obu rękach, ponieważ utrudnia to koncentrację.
Program treningu na trzeci i czwarty tydzień składa się więc z następujących sugestii:


Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciepła (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz).Już te pierwsze dwa podstawowe ćwiczenia z pierwszych czterech tygodni na ogół działają uspokajająco i relaksująco. Nie należy się jednak zadowalać tym działaniem, lecz wzmocnić je przez wykonywanie następnych czterech ćwiczeń TA.

niedziela, 25 lipca 2010

Ćwiczenie 1: ciężkie ręcePrzez pierwsze dwa tygodnie trenuje się odczuwanie ciężaru w rękach.
Na ogół wywołuje się wrażenie ciężaru prawej ręki. U leworęcznych często udaje się je łatwiej wywołać w lewej ręce. Odpowiednia formuła brzmi:


Prawa (lewa) ręka jest bardzo ciężka.


Powtarza się to osiemnaście razy, na początku i po każdych sześciu powtórzeniach przywołuje się jeden raz formułę spokoju, pod koniec odwołuje się uczucie ciężaru; odwołanie jest konieczne także wówczas, gdy początkowo nie uświadamiamy sobie uczucia ciężaru, również wtedy bowiem mogły nastąpić nieodczuwalne zmiany fizyczne.
Wrażenie ciężaru u niektórych osób daje się wyraźnie odczuć już po pierwszych ćwiczeniach, na ogół trzeba na to jednak kilku dni albo nawet dłuższego czasu. Często można przyspieszyć działanie, wyobrażając sobie na początku ćwiczenia, że się niesie ciężką torbę z książkami. Na ogół bardzo to pomaga.
Nigdy nie wolno sobie wyobrażać ciężaru w obu rękach, ponieważ doświadczenie uczy, że utrudnia to koncentrację i wtedy trzeba długo czekać na wynik. Później uczucie ciężaru obejmuje automatycznie resztę ciała.
Program treningowy pierwszych dwóch tygodni wygląda więc następująco:


Jestem całkiem spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Jestem zupełnie spokojny (raz)
Prawa ręka jest bardzo ciężka (6 razy)
Zginam i prostuję ręce - głęboko oddycham - otwieram oczy (raz).Cały trening w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwa około minuty.

Spirala hipnotyczna