Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 16 października 2010

Moc sugestii


Nasz myślący rozum, w celu urzeczywistnienia swoich snów, może wnieść tylko doskonałą strategię lub zamiar, którą następnie sugestywnie przekazuje systemowi Ku. Ku przechwytuje ten zamiar i wysyła w świat, aby się zamanifestował. Moc sugestii jest bardzo realną rzeczą i świadomość Ku z reguły ochoczo przyjmuje sugestie ze strony Lono.
Powinniśmy jedynie nauczyć się pobudzania komunikacji między tymi dwoma jaźniami.
Właśnie tym zagadnieniem będziemy się teraz dokładniej zajmować:
Możemy wypromieniować tylko taki zamiar, w realizację którego wierzymy.
Nasze podstawowe przekonania stwarzają granice temu, co chcemy osiągnąć w procesie haipule.
Nasz myślący rozum często rozwija wspaniałe pomysły odnośnie tego, co chcielibyśmy urzeczywistnić w naszym życiu. Następnie próbujemy wyobrazić sobie, w jaki sposób osiągamy nasze wielkie cele. Próbujemy nawet przekonać Ku, iż pobudzamy je do działania, aby nasze sny się urzeczywistniły. Jednak nie możemy osiągnąć tej manifestacji, jeśli w naszym wnętrzu istnieją często całkowicie nieświadome przekonania i nastawienia typu: Nie, to jest niemożliwe.
Jeżeli więc nauczymy się przekazywania energetycznemu Ja idei, że chcemy urzeczywistnić nasze marzenie, wtedy powinniśmy pamiętać, że zamiar nie może być blokowany przez ograniczające przekonania.


Czwarty krok haipule: wykorzystanie mocy sugestii


Słowne wyrażenie zamiaru:
Powróć do stanu ha! postrzegania całego ciała, wykonaj kilka ćwiczeń oddechowych pikopiko, po czym łagodnie skieruj uwagę na swój zamiar. Przy każdym wydechu wypowiadaj jego treść: Chcę, aby zdarzyło się to i to. W czasie każdego wdechu podnoś poziom energii w organizmie i przy każdym wydechu pozwól, aby nowy strumień energii wzmacniał deklarację zamiaru...


Wizualizacja:
Następnie wyobraź sobie to, co powinno zdarzyć się w twoim życiu, jako materialny wyraz twojego życzenia... Wizja ta powinna być tak realistyczna, jak to tylko możliwe, jednak nie ograniczaj wyniku zbytnią ilością szczegółów. Wzbogać swoje wyobrażenie za pomocą doznań zmysłowych, takich jak dotyk, zapach, dźwięk, smak...


Uczucia i emocje:
W czasie gdy wyobrażasz sobie życzenie, powinieneś również odebrać pozytywne uczucia, które pojawią się wraz z urzeczywistnieniem się życzenia. Odbieraj te uczucia w czasie oddychania. Pozwól także na pojawienie się naturalnego strumienia oczarowania, który będzie towarzyszył twemu marzeniu...


Energetyzowanie Ku:
Wyobraź sobie, jak ożywiona, kreatywna nadwyżka energii, którą zgromadziłeś w organizmie, zaczyna wypływać na zewnątrz, aby wypromieniować w otoczenie twój zamiar i prosić o pomoc przy urzeczywistnianiu twojej wizji.


Życie we śnie:
Ostatni krok haipule polega na odprężeniu się, zaprzestaniu wszystkich działań Lono i na zakończenie ceremonii pozostaniu w uczuciach i poznaniach, które pojawiły się podczas haipule. Doświadczaj uczucia pojawiającego się, gdy wszystkie trzy aspekty świadomości znajdują się w stanie harmonii i pokoju.

piątek, 15 października 2010

Czwarty krok - Wypromieniowanie zamiaru (aka)Przyjmijmy, że masz już konkretny zamiar i chcesz wnieść go do ceremonii haipule.
Następny krok polega na przekazaniu wyobrażenia (planu, konceptu) twojemu systemowi Ku, aby na jego podstawie zaczęło realizować twoje życzenie.
Pamiętaj, że możesz śnić i marzyć o lepszym życiu, jednak dopóki całkowicie nie połączysz się z wymiarem Ku, nie zdarzy się nic, co doprowadzi do urzeczywistnienia się twoich marzeń. Ku, a nie Lono, dysponuje potrzebną energią many i koniecznym bezpośrednim połączeniem ze światem zewnętrznym, aby móc wypromieniować twoje zamiary i wywołać odpowiednie reakcje w zewnętrznym otoczeniu, które przeobrażają te zamiary w rzeczywistość.
Wysoko rozwinięty kahuna musiał jedynie jasno uzmysłowić sobie zamiar w postaci prostego obrazu tego, co miało się zdarzyć, a już zaczynała się manifestacja zamiaru, ponieważ ani zwątpienie, ani strach nie zakłócały harmonii między Ku i Lono.
Większość z nas nie opanowała zbyt dobrze gry polegającej na całkowitym przekazywaniu Ku swojego zamiaru bez korzystania z kilku sztuczek, które pomagają naszemu głębokiemu Ja w zrozumieniu naszego planu i zaaprobowaniu go. Chodzi więc o to, aby Ku rozumiało, czego chcemy, i działało zgodnie z naszym planem.

czwartek, 14 października 2010

Ćwiczenie mana'o - Ustalenie jednoznacznego zamiaru


Po oddychaniu ha! i ćwiczeniu pikopiko służącemu podnoszeniu poziomu energii twoje myśli powinny się teraz uspokoić. Jeśli jednak tak się nie stanie, ponownie skoncentruj się na oddechu, uderzeniach serca i świadomości całego ciała.
Wykonaj teraz swobodny oddech. Aby uświadomić sobie cel ceremonii, w czasie wydechu wypowiedz w myślach na przykład takie zdanie: Jestem otwarty na odebranie wiadomości od mojego Wyższego Ja.
Podczas wdechu w dalszym ciągu zwracaj uwagę na oddech, bicie serca i świadomość całego ciała. Poszerz także postrzeganie, aby przyjąć do centrum swojej osobistej świadomości również obecność Akua lani.
Przy następnym wydechu powiedz sobie: Jestem otwarty na odebranie wiadomości od mojego Wyższego Ja.
Gdy wykonasz kolejny wdech, otwórz się na nowe myśli lub wizje odnośnie tego, w jaki sposób możesz polepszyć swoje życie.
Po kilku minutach spokojnego i rytmicznego oddychania prawie zawsze zauważysz, iż w myślach krystalizuje się nowy zamiar. Na początku może być to fizyczne uczucie, później obraz lub myśl, które będą wyrazem intuicyjnie przekazanej informacji.
Ważne jest przy tym, abyś bezkrytycznie otwarzył się na wszystko, co do ciebie dotrze.
Odkryj to, czego naprawdę chcesz, by polepszyć swoje życie. Niech twoje osobiste myśli staną się jednością z wyższą mądrością Akua lani. Otwórz się, aby poznać swoje wyższe
mana 'o.

środa, 13 października 2010

Trzeci krok - Konkretny zamiar (mana'o)


Przynajmniej ogólnie rozumiesz teraz, czym jest mana. W następnym kroku dokładniej przyjrzymy się, jak Polinezyjczycy włączyli wyrażenie oznaczające energię do takich znaczeń jak: zamiar, cel, myśl, idea, plan, uzewnętrznienie. Używają oni słowa mana'o, jeśli jednocześnie chcą wyrazić zamiar i myśl. Dzięki temu widać, że nie można oddzielić naszych myśli od energii, która je manifestuje!
Często mówi się, że już na początku ceremonii haipule należy wyrazić swój zamiar.
Jednak poza wszystkimi duchowymi punktami odniesienia do sformułowania życzenia lub osobistej potrzeby używamy naszego zwyczajnego myślenia. Z naszego punktu widzenia może to być wielki błąd, ponieważ znajdujemy się wtedy w sytuacji, gdy umysł Lono panuje nad Ku. Dlatego też uważamy, iż należy zaczynać haipule w otwarty sposób i pozwolić ceremonii, aby pomogła nam zdecydować w duchowej przejrzystości, co chcielibyśmy zmienić w swoim życiu. Pikopiko przenosi naszą świadomość w bardzo wrażliwy stan.
Nadszedł teraz właściwy moment, abyś skoncentrował się na wyrażeniu swego zamiaru, abyś był pewien, iż odpowiada on sednu twojej istoty. Tylko wtedy możesz osiągnąć pełną uwagę, koncentrację i kooperację energetycznego ciała Ku, którego zadanie polega na sterowaniu energią many.
Przyjmij na przykład, że jesteś sfrustrowany, ponieważ masz problemy finansowe. Nie wystarcza ci pieniędzy, ciągle znajdujesz się pod finansowym naciskiem i pomimo wszelkich starań nie możesz przebić się w interesie, czego tak bardzo sobie życzysz. Gdy przeprowadzisz dwa pierwsze kroki ceremonii haipule (zaklinanie Wyższego Ja i podnoszenie poziomu energii) i dojdziesz do punktu, w którym otworzysz się, aby uzyskać przejrzysty wgląd w to, czego naprawdę potrzebujesz, wtedy może będziesz już dysponował pewnymi afirmacjami, które wydadzą ci się odpowiednie jako deklaracje zamiaru do ceremonii haipule.


Twój zamiar mógłby być sformułowany następująco: Chcę zarobić tak dużo pieniędzy, abym już nigdy nie miał kłopotów finansowych; lub: Chcę poznać tajemnicę szybkiego zdobycia pieniędzy; albo: Chcę czerpać z niezmierzonego źródła przepychu, które mi się należy, i bez wysiłku otrzymać to, czego sobie życzę.


Oczywiście, są to stwierdzenia umysłu Lono, który wyraża swoje materialne życzenia.
Mogą być one zgodne z twoim duchowym i materialnym przeznaczeniem na tej planecie albo nie. Dopiero przy trzecim kroku (wytłumaczenie specyficznego zamiaru) prosisz Wyższe Ja Akua o przekazanie dodatkowych informacji na temat twojego położenia. Pomogą ci one w zrozumieniu twego zamiaru z punktu widzenia nadrzędnych celów, dzięki czemu wszechświat będzie miał więcej możliwości przyjścia z pomocą. Podczas trzeciego kroku możesz np. zrozumieć głębszą przyczynę twoich chronicznych problemów finansowych. Jeśli uspokoisz swój nieustanny wewnętrzny monolog odnośnie własnych problemów finansowych i posłuchasz swojego wewnętrznego Ja, wtedy zostaniesz zasypany pomysłami, przed którymi do tej pory być może się broniłeś.
Trzeci krok sam w sobie ma nieocenione znaczenie, ponieważ otwiera nasze całkowite postrzeganie i naszą nadrzędną świadomość Akua na intuicyjne poznania. Akua lani zna naszą sytuację nie tylko z perspektywy Lono, lecz z dużo szerszego punktu widzenia.
Tylko w ramach tej poszerzonej świadomości, w obrębie której łączysz osobisty rozum z nieograniczonym Akua lani, możesz uzyskać informacje, które wyprowadzą cię poza granice przekonań Lono i przedstawią rzeczywiście funkcjonujący plan działania (mana 'o). W ten sposób używasz swojej wyższej wyobraźni, aby stworzyć wizję, która w pełni odpowiada twojemu życiowemu celowi.
W dalszych postach będziemy systematycznie poszerzali twoją umiejętność szybkiego i skutecznego przenoszenia się w stan poszerzonej świadomości i poznania. Jednak w tej chwili najpierw nauczysz się podstawowego trzeciego kroku praktyki mana 'o. Również ten proces świadomie uprościłem i zredukowałem do samego sedna, abyś dzięki temu mógł szybko przyswoić go sobie i zastosować w praktyce.

wtorek, 12 października 2010

Ruchowa mana - Połączenie oddychania pikopiko z fizycznym ruchem
Trzeci element, za pomocą którego możesz polepszyć przyjmowanie kreatywnej energii, jest bardzo prosty, a jednak ważny: systematyczny ruch fizyczny. Ludzie, którzy codziennie tylko siedzą, posiadają coraz mniej energii, aż w końcu w ogóle trudno jest im wnieść coś kreatywnego do życia. Jeśli dotyczy to również ciebie, post ten powinien pobudzić cię do prowadzenia bardziej ruchliwego życia.
W takim przypadku zamiar Lono po prostu polega na zapewnieniu organizmowi więcej ruchu, aby dzięki temu pobudzić naturalne energetyczne doładowanie, które ma miejsce w czasie ćwiczeń ruchowych. Przypomnij sobie w tym momencie wędrówkę, wycieczkę rowerową, jazdę na nartach, grę w tenisa lub pływanie, a więc czynności ruchowe, które naprawdę pobudziły cię fizycznie i doprowadziły do tego, iż rzeczywiście czułeś przyrost fizycznej siły. Przypomnij sobie to ożywiające uczucie, jeżeli fizyczna aktywność ma pomóc ci w osiągnięciu lepszej kondycji!
O ile nie jesteś emocjonalnie zdeprymowany (później napiszemy więcej na ten temat), zdobędziesz więcej energii i podniesiesz poziom many, jeśli zrobisz coś, co spowoduje szybsze bicie serca i wprawi całe ciało w ruch, i gdy poczujesz świeży powiew powietrza na skórze oraz dostrzeżesz siłę w swoim ciele.
Ruch fizyczny ożywia nas, a regularne ćwiczenia fizyczne podnoszą poziom many.
Wyobrażenie jest więc bardzo proste. Jeśli chcemy mieć więcej siły, aby dzięki temu zmienić nasz świat, wtedy powinniśmy się więcej poruszać. Nie jest zbyt ważne, w jaki sposób będziemy to robić - ważne, abyśmy robili to systematycznie.
Zacznij zwracać uwagę na codzienne przyzwyczajenia w czasie pracy, przede wszystkim wtedy, gdy wykonujesz pracę biurową. Co dzieje się z twoim ciałem i podstawową energią many! Powiedz, czy praca ta odbiera ci siły, czy też pozwala zachować wysoki poziom kreatywnej energii?
Gdy zaczniesz obserwować swoje codzienne przyzwyczajenia ruchowe, wtedy stwierdzisz, iż dojdzie do naturalnego polepszenia zaopatrzenia w energię. Jeśli zauważysz, że całymi godzinami siedzisz i nawet na pięć minut nie wstajesz lub nie robisz krótkiego spaceru, aby się wyprostować, wtedy rozwiń w myślach wyobrażenie, że możesz przechadzać się lub wyprostować. Wyobrażenie to pobudzi cię do działania!
Na przykład w czasie długiego posiedzenia możesz być pierwszym, który zauważy, iż poziom energii jego uczestników obniża się. Zareaguj na swoje wewnętrzne spostrzeżenie i zaproponuj zrobienie przerwy, wstanie i wykonanie kilku ruchów. Przełam niski poziom energii w pomieszczeniu, stań się przywódcą, jeżeli chodzi o wniesienie więcej energii many w miejscu pracy! Zwracaj również uwagę w domu na to, gdy znajdziesz się w stanie pasywności i poczujesz, że poziom twojej energii obniża się. Jeśli złapiesz się na tym w czasie siedzenia, wtedy pomyśl, że możesz wnieść więcej energii do swojego życia - i zrób to! Pamiętaj, że możesz praktykować pikopiko przy uprawianiu dowolnej dyscypliny sportowej. Przyzwyczaj się więc do ciągłego świadomego uzupełniania zasobów energetycznych.
Cały proces ładowania się maną można ująć w bardzo prosty sposób tak, abyś łatwo, zawsze i wszędzie mógł go praktykować.
W czasie każdego wdechu mów do siebie: pobieram, natomiast podczas wydechu: gromadzę. To jest praktyka pikopiko. Zachodzi ona z każdym oddechem i uderzeniem serca między chwilami, gdy płuca pozbawione są powietrza, (po) i ponownie napełnione nim (a'o) itd....
Zawsze, gdy świadomie oddychasz i powtarzasz przy tym: pobieram... gromadzę... pobieram... gromadzę... pobieram... gromadzą... wznosisz się na wyższy poziom energetyczny.
Nie istnieją granice ładowania się energią, pomijając twoje własne przekonania na ten temat. Później będziemy uczyli się zmieniania tych przekonań.
Jesteś teraz gotowy do przejścia od podstawowego rytmu oddychania, podczas którego pobieramy i gromadzimy energię, do drugiego podstawowego rytmu manifestacyjnej ceremonii haipule: zamierzam... wypromieniowuję...

poniedziałek, 11 października 2010

Medytacyjna mana: Wizualizacje i słowne wypowiadanie zamiaru


Podczas praktykowania oddechu pikopiko możesz także plastycznie wyobrazić sobie pewne kluczowe obrazy i sformułować słownie swoje zamiary (afirmacje), które pomogą twojemu systemowi Ku zrozumieć, co chcesz robić, aby dzięki temu bardziej efektywnie naładowało się maną. Pozostałe medytacje tego typu przedstawię w następnych postach.


Oddychanie pikopiko połączone z wizualizacją


Gdy w czasie wdechu koncentrujesz się na szczycie głowy (piko po'o), wyobraź sobie, jak energia lub światło z góry wpływa do ciebie. Natomiast przy wydechu wyobraź sobie, że energia ta przesuwa się na dół, głęboko do twojego wewnętrznego centrum siły.
Możesz używać przy tym dowolnego obrazu, który wydaje ci się szczególnie efektywny.
Chodzi w tym momencie o jednoznaczne przekazanie Ku, co chcesz osiągnąć na bardzo realnym energetycznym poziomie. Cały czas pamiętaj o tym, iż obrazy, które aktywnie sobie wyobrażasz, zapoczątkowują twórczy proces. To, co sobie wyobrażasz, prowadzi do konkretnych zdarzeń. w tym przypadku jest to przepływ bardzo realnej energii w podobnie realnym ciele energetycznym.
Oprócz wizualizowania możesz posłużyć się zdaniami, które wzmocnią zamiar i spowodują jeszcze mocniejsze naładowanie maną twojego organizmu. Podczas wykonywania pikopiko wypowiadaj regularnie w myślach określone zdania. Afirmacje te doprowadzą w Ku do głębokiego i natychmiastowego rezonansu i jednocześnie przekazaniu twojego zamiaru, w czasie ceremonii pikopiko.


Oddychanie pikopiko połączone z afirmacją


Praktykując oddech pikopiko, powiedz sobie w czasie wdechu: „Pobieram kreatywną energię” lub inne podobne zdanie. Natomiast w czasie wydechu możesz posłużyć się afirmacją typu: „Gromadzę kreatywną energię”. W czasie następnych tygodni przekonasz się, że powtarzanie tego typu afirmacji zadziwiająco silnie wspiera gromadzenie many.

niedziela, 10 października 2010

Oddechowa mana - Przyrost energii pikopiko


Piko jest podstawowym polinezyjskim wyrażeniem oznaczającym centrum siły. Zanim misjonarze przybyli na Hawaje, w tradycji kahunów znano trzy podstawowe centra siły w energetycznym ciele Ku. Energia ki najskuteczniej przepływa przez punkt znajdujący się na szczycie czaszki (piko po'o) i jest gromadzona w rejonie leżącym poniżej pępka (piko waena). Trzecie centrum to centrum seksualne (lub piko am'i).
Pierwotna technika huny służąca podnoszeniu poziomu energii została bardzo trafnie nazwana pikopiko. Oznacza to, że na zmianę koncentrujemy się na tych dwóch podstawowych centrach energetycznych ciała.
Oddech pikopiko służy podwójnemu celowi: po pierwsze pogłębiamy nasz oddech oraz postrzeganie naszego poszerzonego ciała energetycznego; po drugie, znacznie podnosimy poziom many za pomocą jasnego koncentrowania świadomego umysłu na określonych
rejonach ciała.


Ćwiczenie pikopiko
Usiądź ze skrzyżowanymi nogami lub na krześle. Uświadom sobie swój oddech, bicie serca i całą fizyczną egzystencję...
Wdychając powoli i świadomie powietrze przez nos, skoncentruj swoją uwagę na szczycie głowy (piko po'o) i pobieraj energię ki z ogólnego pola aka, które cię otacza, i gromadź ją w swoim osobistym systemie energetycznym (ku).
Podczas świadomego wykonywania wydechu przez nos przesuń swoją świadomość na dół, do centrum leżącego poniżej pępka (piko waena) i zmagazynuj energię ki głęboko we wnętrzu tego rejonu ciała Ku.
Kontynuuj ten sposób oddychania, przy czym podczas wdechu koncentruj uwagę na szczycie głowy, natomiast w czasie wydechu na punkcie położonym poniżej pępka. Jeżeli chcesz, przy każdym wydechu możesz powtarzać następujące zdanie: „Gromadzę dodatkową manę”.
Szybko zauważysz, że jest to bardzo przyjemne doświadczenie! Kluczem do sukcesu jest świadomość całego swojego ciała w danej chwili, podczas całego ćwiczenia oddechowego.
Jeśli stracisz tę świadomość, powinieneś powrócić do początku i zacząć od pierwszego kroku, przywrócić integrację Ku i Lono, po czym ponownie przejść do pikopiko.
Na początku wielu może z niedowierzaniem przyjmie myśl, iż gdzieś na zewnątrz istnieje niewidzialna energia, z którą można nawiązać kontakt i sprowadzić do swojego ciała. Nie musisz od razu akceptować wszystkiego, o czym czytasz w tej publikacji. Pamiętaj, iż wiedza huny jest nadzwyczaj pragmatyczna - twoją rzeczywistością jest to, co naprawdę odczuwasz i co możesz odebrać za pomocą swoich zmysłów i świadomości.
Polecamy ci jedynie duchową otwartość, gdy eksperymentujesz z przedstawionymi w tej publikacji praktykami i przeżywasz to, co wtedy się dzieje, co odczuwasz, jako coś prawdziwego. Bądź spokojny, sceptyczny, lecz pozostań otwarty na odkrywanie nowych
światów, o których może do tej pory nie miałeś pojęcia.

Spirala hipnotyczna