Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 4 grudnia 2010

Wzajemne podchody
Załóżmy, że intensywnie i systematycznie praktykujesz opisaną wcześniej ceremonię haipule związaną z partnerskimi stosunkami. Rozwinąłeś w sercu głębokie uczucie miłości do siebie, czujesz się spójny wewnętrznie i doskonały, aktywnie przekazujesz otoczeniu potrzebę spotkania i połączenia się z danym człowiekiem, który rzeczywiście spełnia twoje oczekiwania. Czy oznacza to, że powienieneś siedzieć teraz codziennie sam w swoim pomieszczeniu do medytacji i czekać, aż ktoś zapuka do drzwi? Doświadczenia Johna dają odpowiedź na to pytanie. Podkreśla on, że czuł w sercu, jak w określonej fazie medytacji przychodziło mu na myśl, aby być aktywnym i wyjść gdzieś w poszukiwaniu jego prawdziwej miłości. Czułem się bardzo lekki fizycznie i ruch sprawiał mi przyjemność. Gdy znalazłem się w drodze do Szwajcarii, aby poprowadzić tam seminarium, czułem się pochwycony przez miłość. Wiedziałem, że robię właściwą rzecz, czułem, jak moje serce śpiewało. Gdzie spojrzałem, natrafiałem na uśmiechnięte oczy, ponieważ po prostu sam odczuwałem tak dużo miłości w sercu.
Powinieneś naprawdę otworzyć się i aktywnie iść przez świat, ufając, że jesteś częścią jednego interaktywnego systemu, który coraz bardziej zbliża nas do siebie.
Decydujący wydaje się być przy tym fakt pozostawania w głębokim kontakcie z miłością do siebie i dysponowania w związku dużym współczynnikiem miłości, który przyciąga nas do innego człowieka.
Zbliżamy się do naszego partnera, gdziekolwiek idziemy. Uważnie obserwujemy, jak nasze serce reaguje na innych ludzi. Pozostajemy w miłości do siebie i dzielimy tę miłość z każdym, kogo spotykamy. Rozpowszechniając bezwarunkową miłość, stwarzymy świat takiej samej miłości wokół nas. Systematycznie praktykujemy ceremonię haipule lub jej miniwersję i cieszymy się każdą chwilą.

piątek, 3 grudnia 2010

Połączenie męskiego (Hu) i żeńskiego (Na) pierwiastka
Badania przeprowadzone w Princeton dają nam jeszcze jedną wskazówkę, w jaki sposób naprawdę działa owa siła przyciągania. Chcemy krótko przyjrzeć się temu zagadnieniu, ponieważ pomoże nam to w poszerzeniu naszych możliwości w życiu partnerskim. W czasie szeroko zakrojonych eksperymentów stwierdzono jednoznacznie, że pary, które wspólnie wypromieniowują swój zamiar, osiągają wyraźnie lepsze rezultaty aniżeli pojedyncze osoby.
Zaskakujące było stwierdzenie, że pary o tej samej płci osiągały przeciwny do zamierzonego skutek, podczas gdy pary męsko-żeńskie doprowadzały do 3,7-krotnie lepszych rezultatów niż pojedyncze osoby.
Odkrycie to jest oczywistą wskazówką, że dwoje ludzi, którzy połączą swoje zamiary, wzajemnie wpływa na siebie, przez co osiągają oni lepsze wyniki. Poza tym równowaga płci (według kahunów Hu i Na) prowadzi jednoznacznie do lepszych rezultatów, a silna przewaga jednej z nich daje wyniki przeciwne. Gdy mężczyzna i kobieta, którzy znajdują się w rezonansie (cechy osobowości, emocje, oczekiwania itd.), zaczną wysyłać silne zamiary oraz energetycznie się połączą, wtedy dzieje się coś potężnego.
Należy pamiętać, że do tej pory nie przeprowadzono badań z parami homoseksualnymi.
Przypuszczamy jednak, że wyniki tych par odpowiadałyby osiągnięciom par heteroseksualnych. Decydującą rolę odgrywa tutaj nie płeć cielesna, lecz głęboka emocjonalna energia Hu-Na.


A oto jeszcze jeden kluczowy wniosek wynikający z badań w Princeton: Jeśli pary o różnych płciach (Hu-Na) powiązane były miłosnymi układami (małżeństwa lub pary pozostające w bliskich stosunkach), wtedy osiągały one prawie sześciokrotnie lepsze rezultaty aniżeli pojedyncze osoby.
Te zadziwiające rezultaty zdumiały naukowców, ponieważ dostarczony został oczywisty dowód, że miłość sama w sobie dostarcza potężnej energii, która teraz została eksperymentalnie udowodniona.
Dlatego też polecamy ci jednoznacznie skoncentrować się na miłości, którą odczuwasz w sercu w stosunku do siebie oraz innych ludzi i dzięki której możesz zrealizować swoje marzenia. Im więcej miłości w sobie posiadasz, tym większa jest siła twego przyciągania i tym szybciej spełnią się twoje życzenia dotyczące miłosnych układów.

czwartek, 2 grudnia 2010

Miłość od pierwszego wejrzenia
Wszyscy świadomi jesteśmy faktu, że miłość od pierwszego wejrzenia zdarza się zbyt często, aby ignorować ten fakt. Ludzie osiągają pewien określony punkt w życiu, w którym znajdują się w głębokim rezonansie z pragnieniem znalezienia określonej osoby. Nagle człowiek ten pojawia się, spogląda w oczy drugiej osoby i obie strony czują się tak, jakby znały się od dawna.
Energetycznie prawdopodobnie jest to druga znajomość, ponieważ już od jakiegoś czasu wyczuwasz obecność przyszłego partnera - czujesz jego siłę przyciągania, która w końcu zbliża was do siebie na poziomie materialnym. A dlaczego tak się dzieje? W większości przypadków miłości od pierwszego wejrzenia dwoje ludzi, którzy od razu się rozpoznali, najczęściej nieświadomie wypromieniowało swoją silną tęsknotę. Od pewnego czasu
nieświadomie wykonywali ceremonię haipule. Stopniowo, dzięki rezonansowi, który powstał między nimi, zaczęli wzajemnie się przyciągać. I nagle doszło do tego przypadkowego spotkania, które wydaje się być czystą magią. Jednak w rzeczywistości jest to po prostu wynik owego wzajemnego oddziaływania.
Najczęściej pod pojęciem przypadku rozumiemy coś, co dzieje się bez konkretnego zamiaru. Jednak tutaj to coś zupełnie innego. Dwoje ludzi dostraja się energetycznie do siebie, stają się połączoną parą w jednym jedynym interaktywnym systemie, jak nazwaliby to naukowcy. Następnie każda ich decyzja zbliża ich do siebie. Wreszcie doprowadzają do przypadkowego spotkania, przy którym spoglądają na siebie i zakochują się w sobie.
Oznacza to, że jeśli czujemy, że nie jesteśmy godni miłości i nikt nas nie lubi, wtedy nigdy nie znajdziemy naszej prawdziwej miłości. Świat zewnętrzny odbierze naszą informację i odpowiednio zareaguje. Nie znajdziemy prawdziwej miłości, ponieważ odpychamy od siebie tę osobę i uniemożliwiamy spotkanie, za którym tak tęsknimy.
Dlatego w ceremonii haipule robimy wszystko, aby odpowiednio skierować zarówno naszą świadomość (Lono), jak również podświadomość (Ku). Kluczem do urzeczywistnienia się naszych marzeń jest możliwie jak najlepsze skierowanie świadomej i podświadomej uwagi na określony cel.
Każdy z nas żyje w pewnej sferze możliwości, która decyduje o tym, w jakim stopniu możemy energetycznie przekazać zewnętrznemu światu nasze zamiary. Chodzi o to, że dysponujesz tym, co w danej chwili naprawdę uważasz za możliwe. Widzimy więc, że zdolność nawiązywania kontaktu z naszym przyszłym partnerem i przyciągnięcia go zależy od aktualnego rozmiaru naszej sfery możliwości. Jeśli bardzo poszerzymy nasze przekonania, przez np. przyjęcie siedmiu zasad huny, wtedy maksymalnie rozszerzymy sferę naszych możliwości.
Wejdziemy wtedy w kontakt z utęsknionym człowiekiem i przyciągniemy go do siebie.

środa, 1 grudnia 2010

Kwestia rezonansu
Naukowcy, którzy w Princeton (i w ponad dwunastu innych uniwersytetach na świecie) badali mechanikę kwantową świadomości, starali się zrozumieć, jak dochodzi do takich
połączeń między duchem i materią oraz między dwoma duchami. Wiesz, że decydującą zmienną w tych eksperymentach jest zamiar badanej osoby. Badania udowodniły, że odległość między badanymi ludźmi oraz czas nie odgrywają żadnej roli. Lecz jak możemy naukowo wytłumaczyć fakt, że dwoje ludzi łączy się jedynie za pomocą siły świadomego zamiaru?
Klucz do odpowiedzi na to pytanie znajduje się w relacjach o badaniach przeprowadzonych w Princeton dotyczących strategii badanej osoby, gdzie badacze odkryli,że: Skutecznie oddziałujące osoby skłonne są do mówienia o urządzeniach technicznych (komputerach, na które mieli wpływać za pomocą siły świadomego zamiaru), jakby chodziło o ludzi. Ich sukcesy opierają się na pewnego rodzaju połączeniu lub rezonansie z urządzeniem lub na tym, iż sami w jakiś sposób zatapiają się w procesy techniczne.
Inaczej mówiąc: jeśli badana osoba wywoła uczucie ludzkiej przychylności i połączenia, tak jakby chodziło o stosunek do innego człowieka, wtedy rozpoczyna proces komunikacji. Była to jedyna strategia, która okazała się istotna w badaniach.
Kluczowym pojęciem dla nowych modeli rzeczywistości, które prezentują badacze kwantowej mechaniki świadomości, jest słowo rezonans. Opisuje ono sytuację, w której dwa oddzielone od siebie obiekty (lub istoty) reagują na to samo promieniowanie zakodowanej energetycznie informacji. Znajdują się wtedy w rezonansie z tą samą częstotliwością i w ten sposób mogą odebrać to samo promieniowanie.
W naukowych studiach Consciousness and Anomalus Physical Phenomena -(Świadomość i niezwykłe fenomeny fizyczne) badacze Brenda Dunne i Robert Jahn z Princeton głęboko interpretują swoje eksperymenty. Używają tego słowa, gdy mówią o procesie falowo-mechanicznego rezonansu między dwoma częściami składowymi jednego interaktywnego systemu.
Tradycyjnie pod pojęciem rezonansu rozumiemy wewnętrzną umiejętność dwóch przedmiotów lub ludzi do drgania we wzajemnej harmonii. Klasycznym przykładem jest kieliszek, który zaczyna wibrować z tą samą częstotliwością, z jaką śpiewa artysta operowy, wydaje ten sam ton. Tak więc w jakiś sposób łączą się ze sobą dwie duchowo spokrewnione osoby (których częstotliwości zachowują się harmonijnie wobec siebie i wysyłają te same podstawowe energetyczno-emocjonalno-pojęciowe zamiary), po czym później przyciągają się do siebie również na poziomie materialnym.
Jedynym wytłumaczeniem, jakie mają naukowcy odnośnie umiejętności człowieka, który może przekazać wizualne i mentalne obrazy innej osobie poprzez tysiące kilometrów i do tego z czasowym przesunięciem, jest założenie, że oboje egzystują w tzw. jedynym interaktywnym systemie. Mówiąc inaczej: istnieje pewna poszerzona transpersonalna świadomość, która obejmuje obie osoby. Odnośnie rezonansu między dwojgiem ludzi, którzy wzajemnie koncentrują na sobie świadomy zamiar, w oficjalnym raporcie badawczym mówi się (raczej powściągliwie, jak najczęściej wyrażają się naukowcy): Jeżeli ten rezonans zawiera dobrowolne lub celowe, świadome albo podświadome komponenty, wtedy dołączony system odbije ten zamiar.
Kahuni wyraziliby to następująco: Jeśli skierujesz swój zamiar na daną myśl, przedmiot lub przeżycie, wtedy powstaje fala energii między tym elementem a tobą. Dzięki temu stapiacie się w jedną poszerzoną świadomość.

wtorek, 30 listopada 2010

Partnerska ceremonia haipule

Pierwszy krok: Radość w chwili obecnej - aloha.
Ciesz się medytacją ha!, do przeprowadzenia której potrzebujesz tylko czterech oddechów: oddech... uderzenie serca... postrzeganie całego ciała... Tutaj i teraz świadomy jestem całego mojego bytu. Aby przy rozpoczęciu ceremonii jeszcze raz podkreślić twój nadrzędny cel, powiedz sobie kilka razy: Kocham siebie. i później: Kocham świat. Następnie swobodnie przenieś uwagę z tych słów na pożądany przez ciebie kierunek. Z jednej strony otworzy to Wasze serce (krok po kroku) na bezwarunkową miłość do siebie, natomiast z drugiej tak rozszerzy chmurę aloha, iż obejmie ona cały zewnętrzny świat - gdzie czeka na ciebie prawdziwa miłość.


Drugi krok: Otwarcie się na Wyższe Ja.
Gdy jesteś świadom całego swojego jestestwa, wykonaj spokojny wdech, przenieś się w stan odbioru i w czasie wydechu powiedz do siebie: Jestem otwarty na odebranie przewodnictwa ze strony Akua lani. Na zakończenie uspokój swoje myśli, zrób wdech i bądź otwarty na obecność Wyższego Ja. Podczas każdego wydechu możesz powiedzieć: Jestem otwarty na odbiór.


Trzeci krok: Rozpoznanie nadrzędnego celu.
W czasie wydechu powiedz sobie kilkakrotnie: Chcę dzielić moją bezwarunkową miłość ze szczególnym człowiekiem lub inne podobne słowa, które wyrażają to samo. Niech wypowiedź ta coraz głębiej rozbrzmiewa w twojej świadomości.


Czwarty krok: Sformułowanie ogólnego zamiaru.
Bądź teraz bardziej precyzyjny i jasno sformułuj zamiar. Zastanów się, co chciałbyś duchowo oraz mentalnie osiągnąć i otwarcie zadeklaruj te myśli: Chcę przyciągnąć do siebie ludzi, których potrzebuję.


Piąty krok: Sformułowanie osobistego celu manifestacji. Doszedłeś teraz do momentu, w którym przekazujesz swojemu centrum Ku-Lono pożądaną zmianę: Chcę przyciągnąć do siebie na poziomie materialnym moją prawdziwą miłość. Powtórz to zdanie kilkakrotnie podczas wydechów. Niech słowa te wywołają głęboki rezonans w twojej świadomości i podświadomości. Posuwaj się teraz jeszcze dalej i koncentruj bezpośrednio na obecności tej osoby w świecie zewnętrznym oraz w głębi twego serca. Powtarzaj z radością i swobodnie: Chcę ciebie w moim życiu! Czuj prawdziwość tej wypowiedzi w całym swoim jestestwie.


Szósty krok: Wielka Czwórka.
Jeśli chcesz być naprawdę precyzyjny, nadszedł teraz czas na wykorzystanie wszystkich czterech wymiarów w procesie manifestacji. Jest to moment wejścia w głęboki trans, gdzie znikają granice między materialną rzeczywistością i duchowym światem. W tym stanie rzeczywiście głęboko w swoim sercu poczujesz obecność ukochanej osoby. Jeśli dojdzie do tego potężnego połączenia waszych centrów energetycznych, wtedy ceremonia zacznie naprawdę działać. Stworzyliście teraz energetyczny sznur, za pomocą którego na różne sposoby zostaniecie wciągnięci na drogę prowadzącą kiedyś do spotkania na materialnym poziomie.


1. Słowne wyrażenie zamiaru.
Wypowiedz swój osobisty zamiar i za każdym razem bądź całkowicie tu i teraz. Jeden: w czasie wydechu powiedz sobie ze spokojnym i otwartym sercem: Jestem tutaj - chcę ciebie - kocham cię! Podczas wdechu uspokój myśli i poczuj, jak słowa te odbijają się echem w całej twojej istocie.
Dwa: w czasie wydechu powiedz teraz: Gdzie jesteś - chcę ciebie - kocham cię! Znowu podczas wdechu poczuj, jak słowa te przepływają przez całe twoje jestestwo.


2. Wrażenia zmysłowe.
Decydujące jest przy tym dalsze koncentrowanie się na rejonie serca i głębi obszaru brzucha, ponieważ z tych miejsc, jak odczuwają to Hawajczycy, pochodzi największa siła przyciągania między ludźmi.
Nie wiesz dokładnie, jak będzie wyglądała twoja prawdziwa miłość. Niekorzystne byłoby wyobrażanie sobie jakiejś określonej twarzy lub ciała. Zamiast tego powinieneś wypromieniować do swojego własnego ciała swoje wrażenia zmysłowe: wrażenia fizycznych wymagań, tęsknotę, potrzebę jedności.
Będzie zupełnie w porządku, jeżeli w czasie tej ceremonii poczujesz przepływ energii seksualnej (hana ma'i) przez ciało. Jest to bardzo silna magnetyczna energia, która wypływa na zewnątrz i już teraz stapia się z seksualną energią twego partnera lub partnerki (zakładając, że dążysz do seksualnego partnerstwa).


3. Połączenie emocjonalne.
Całkowicie zdaj się na uczucia miłości i namiętności, pożądania i tęsknoty, żarliwości i radości. Przenieś całą swoją istotę w stan bezwarunkowej miłości do siebie samego i do tego człowieka na zewnątrz. Spraw, aby bezpośrednio odczuł twą miłość. Poczuj, jak z każdym oddechem uczucia z twego własnego centrum miłości wpływają do miłosnego centrum tej osoby. Sprezentuj jej swoje uczucia miłości.


4. Energetyzowanie pikopiko.
Zrób w dowolnym momencie przerwę w dwuczęściowej medytacji miłości i przeznacz czas (przynajmniej przez kilka oddechów) na podwyższenie poziomu many, abyś dzięki temu mógł wysłać swoje zamiary z większą ilościę energii.
Jeden: Podczas wdechu powiedz sobie: Odbieram miłość, i poczuj, jak mana wpływa przez szczyt twojej głowy.
Dwa: w czasie wydechu powiedz sobie: Wysyłam miłość, i poczuj, jak twoja miłość wypływa w świat.
Powtarzaj ten rytm przynajmniej przez kilka oddechów. Z podwyższoną i w dalszym ciągu płynącą energią powtarzaj swoje myśli, i kieruj je do przyszłego partnera: Kocham cię.
Chcę być razem z tobą.
Jest to prawdziwa technika huny, dzięki której możesz przyciągnąć do siebie człowieka, którego pragniesz. Powodzenie twojego działania zależy od tego, jak często będziesz kierował siłę swojej uwagi na ten proces oraz jak silna jest twoja wiara w powodzenie procesu i tęsknota za pozytywnymi przeżyciami.
Później stanie się następująca rzecz: dzięki regularnej praktyce ceremonii haipule stworzysz energetyczne połączenie z dziesięcioma lub piętnastoma osobami (albo też jedną jedyną) znajdującymi się tam na zewnątrz, z jednym lub wieloma ludźmi, którzy na najgłębszym poziomie znajdują się z tobą w rezonansie. Jeśli obie strony będą wzajemnie koncentrowały się na sobie, wtedy przyciągną się do siebie.
Jak to możliwe? Zastanówmy się przez chwilę nad tym pytaniem, ponieważ odpowiedź na nie pomoże ci szerzej spojrzeć na świat, dzięki czemu poznasz energetyczną prawdę o każdej rzeczy.

poniedziałek, 29 listopada 2010

Magnesy miłości
Prawie każdy z nas przynajmniej raz przeżył magię nieoczekiwanego spotkania i iskrę potężnej energii zakochania się, które otaczają obydwu zakochanych chmurą błogiej
bezwarunkowej miłości. Zaakceptujmy ten fenomen jako istniejący fakt i przejdźmy do procesu, który możesz od razu wykorzystać do szybkiego znalezienia prawdziwej miłości.
Znasz już podstawową ceremonię haipule, która (mamy nadzieję) staje ci się coraz bliższa i wkrótce bez pomocy tej publikacji będziesz mógł wykonać wszystkie jej elementy. Jeśli kilkakrotnie praktykowałeś już ceremonię haipule związaną z partnerstwem, prawdopodobnie opanowałeś ją na tyle, że możesz przeprowadzić ją zawsze i wszędzie, w celem spełnienia się twoich pragnień. Jednak ważne jest, abyś w czasie ceremonii pamiętał, że tango można tańczyć tylko we dwoje. Dokładnie w czasie, gdy wypromieniujesz w świat swój zamiar i zasygnalizujesz innej osobie: Szukam cię, ona wyśle na zewnątrz gorące pragnienie - pragnienie poznania ciebie!
W następstwie tego stwierdzisz, że nie jesteś sam. Jesteś już energetycznie połączony z osobą, która stanie się twoim partnerem życiowym pilialoha.
Potrzebujesz jedynie trochę czasu, aby urzeczywistnić to również na poziomie materialnym.
Teraz możesz cieszyć się pewnością, że jesteś już połączony na poziomie duchowym - i zastosować ceremonię haipule, aby połączenie to zamanifestować również materialnie.

niedziela, 28 listopada 2010

Pilialoha - prawdziwa przyjaźń


Pomyśl przez chwilę o idealnym przyjacielu, którego chciałbyś mieć, o zaufanym towarzyszu życia, w towarzystwie którego mógłbyś się odprężyć, po prostu być sobą bez ukrywania czegokolwiek, i który całkowicie akceptowałby ciebie takim, jaki jesteś. Czy prawdziwa przyjaźń nie polega właśnie na tym: mieć kogoś, kto nas kocha bez zastrzeżeń i nie odrzuca żadnej naszej części, jako niegodnej miłości? Czy nie chciałbyś mieć takiego przyjaciela, który akceptowałby cię bez zastrzeżeń?
Pierwszy krok do takiej przyjaźni to uczucie miłości do siebie samego. Tylko wtedy może mieć miejsce związek, w którym obie strony odbierają i zachowują bezwarunkową miłość. Tylko pod tym warunkiem możemy wszystko sobie przebaczyć oraz zapomnieć o przeszłości i spotkać takiego samego człowieka, który potrafi całkowicie przebaczać i akceptować.
Drugi krok to wypromieniowanie w świat czystej miłości, którą rozwinąłeś w centrum swego serca, aby odkryła innego człowieka o podobnych uczuciach i zamiarach oraz stopniowo zbliżyła te dwa serca na poziomie materialnym.
Głębokie połączenie dwóch kochających się serc Polinezyjczycy nazywają pili, co dosłownie oznacza być wzajemnie połączonym, być razem, należeć do siebie. W połączeniu z aloha wyrażenie to rozszerza się do pilialoha, co określa bliską przyjaźń, kochany towarzysz, delikatny stosunek, połączony miłością i romantyzmem. Jeśli głęboka przyjaźń przekształci się w życiowe partnerstwo, wtedy używa się wyrażenia pili'ao'ao, przy czym ao'ao oznacza ludzie, którzy zgadzają się lub mają wspólne plany. W następnej serii postów o rodzinie i społeczeństwie (phana) bliżej przyjrzymy się temu tematowi.
Jednak w tym momencie chodzi nam przede wszystkim o praktykę huny odnośnie przyciągania do siebie danej osoby. Jako przykład wybraliśmy klasyczny układ miłosny, pamiętaj jednak, że proces ten można zastosować w zasadzie do każdego rodzaju układów: seksualnych, platonicznych, zawodowych, politycznych, duchowych. Za pomocą ceremonii haipule możesz łatwo przyciągnąć do siebie każdy rodzaj partnera, którego chciałbyś mieć.
Jeżeli jednak miłość połączona jest z warunkami albo w grę wchodzi manipulacja lub brak szczerości, wtedy haipule nie jest tak skuteczne.
Jak już wiemy, polinezyjskie rozpoczęcie ceremonii haipule polega na kooperacji, a nie manipulacji. Kala podkreśla, że: Kahuna-szaman wzywany był przez członka społeczności, aby w pozytywny, pozbawiony manipulacji sposób skierować na coś uwagę. Pozytywny zwrot osiągany był przez ceremonie, w których ofiarowywano coś a nie przeklinano — ofiarowywano dobro, zamiast zła i manipulacji powodujących negatywne konsekwencje.
Wkład aloha do manifestacji sprawia, iż hawajski szamanizm jest jedyny w swoim rodzaju.
Hawajski szaman to uzdrawiacz, który wykorzystuje swoje moce i siły natury, aby stworzyć harmonijne układy sprzyjające uzdrawianiu stosunków i łączeniu serc.
W nauce huny nie ma wątpliwości, że każdy człowiek tylko za pomocą siły miłości może przyciągnąć innego człowieka. Kahuni żyli w światopoglądzie, który dzięki ich działaniom pozwalał im na przyciąganie do siebie ludzi, których szukali. Znali nie tylko wielką moc myśli, lecz wiedzieli także, jak wyraziła to Kala, że wszystkie rzeczy połączone są ze sobą i zależne od siebie jako części żywego, reagującego systemu. Nie istnieją żadne prawdziwe granice między człowiekiem i Ziemią oraz między poszczególnymi ludźmi.
Pewna godna uwagi Hawajka Kaili'ohe Kama'ekua, która żyła w latach 1816-1931 i pozostawiła słowne przekazy odnośnie historii swojej rodziny, bardzo prosto ujęła zasady huny. Wszyscy jesteśmy jednym, każdy jest częścią wiecznej całości. Nie istnieje żadna różnica, która oddziela nas jako pojedyncze istoty.
Jeżeli twierdzenie to jest prawdziwe, wtedy dostajemy się do królestwa świadomości, gdzie znajdujemy się w bezpośrednim potencjalnym połączeniu z ludźmi, których spotykamy i w których się zakochujemy. Połączenie to istnieje już, powinniśmy jedynie wzmocnić je poprzez skoncentrowaną uwagę i zbliżyć nasze ciała na poziomie materialnym.

Spirala hipnotyczna