Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 20 listopada 2010

Przykład wpływania na interesyZałóżmy, że masz nadzieję awansować na pozycję, której bardzo sobie życzysz. Masz wrażenie, że posiadasz do tego odpowiednie kwalifikacje i bardzo postarasz się dobrze spełnić swoje zadanie. Chcesz wpłynąć na daną decyzję za pomocą siły swojego zamiaru i zachwytu tak, aby rozwinęła się według twojego zamysłu. W jaki sposób wyślesz swój zamiar, aby zakomunikować go wewnętrznej świadomości innych ludzi? Zastosuj cztery pierwsze kroki haipule, tak jak opisaliśmy to wcześniej, zanim w piątym kroku (sformułowanie osobistego celu manifestacji) włączysz do „gry” inną osobę.
Nadeszła teraz chwila na przekazanie życzenia awansu ludziom, którzy o tym decydują.
Nie powinieneś jednak mówić: Polecam ci awansować mnie. Chodzi raczej o wypromieniowanie mocy życzenia awansu. W jasnym stanie świadomości haipule wyraźnie i jednoznacznie wypowiadasz swój zamiar. Sformułuj życzenie bardzo precyzyjnie, aby dzięki temu uniwersum słyszało, o co ci chodzi.
Aby w szóstym kroku skutecznie przekazać zamiar do świadomości osób odpowiedzialnych za twój awans, powinieneś uwzględnić cztery znane już nam wymiary:


1. Słowne wyrażenie zamiaru.
Sformułowałeś już deklarację zamiaru; powtórz ją kilkakrotnie i dodatkowo trzy razy wypromieniuj swój zamiar bez użycia słów. Zamiar powinien być sformułowany osobiście: Życzę sobie bardzo, abyś ty, Robercie, awansował mnie, Janinę. Prześlij tę deklarację zamiaru w czasie wydechu, natomiast podczas wdechu nastaw się na odbiór.


2. Wrażenia zmysłowe.
Podczas wielokrotnego słownego powtarzania deklaracji zamiaru wyobraź sobie ludzi, którym przekazujesz swoje życzenie. Wyobraź sobie siebie już po awansie, gdy siedzisz w nowym biurze lub gdzie indziej i szczerze, z zachwytem i po mistrzowsku wykonujesz swoją pracę. Bądź tam w wyobraźni, a znajdziesz się tam również w świecie materialnym!


3. Uczucia i emocje.
Przekaż danej osobie swoje silne uczucia dotyczące awansu. Czuj głęboko w swoim sercu i duszy potężną potrzebę otrzymania nowej pracy, oczarowanie nią i czystą radość, którą wywołuje w tobie myśl o awansie. Ta emocjonalna energia ważna jest dla osiągnięcia sukcesu na wszystkich poziomach. Musi być prawdziwa, ponieważ inaczej nie poczuje jej ani uniwersum, ani też dana osoba, której przesyłasz swoje myśli.


4. Energetyzowanie pikopiko.
Przeznacz zawsze trochę czasu na zrobienie kilku oddechów, aby doładować się maną lub energią służącą wypromieniowaniu, abyś dzięki temu zdobył siłę do zrealizowania swojego życzenia. Pamiętaj, że proces ten służy napędzaniu twojej pompy energetycznej i zabezpiecza przepływ wysokich energii przez ciebie w czasie ceremonii.
Przynajmniej przez kilka oddechów kontynuuj ten proces pobierania i gromadzenia energii. Z podwyższoną i dalej płynącą energią powiedz sobie: Przesyłam mój zamiar z dużym ładunkiem many. Na zakończenie powróć do kroków l, 2 oraz 3 i powtórz je na obecnym, wyższym poziomie energetycznym. Mana przepływa teraz przez ciebie i wpływa do otaczającego cię świata - nie jako zwykłe wyobrażenie, lecz jako naukowo potwierdzony energetyczny efekt.

piątek, 19 listopada 2010

Wpływ na ludzi w naszym otoczeniu


Na zakończenie tego rozdziału chcemy zająć się ważnym zagadnieniem, które przychodzi na myśl wszystkim, którzy zamierzają użyć siły koncentracji, aby osiągnąć jakiś zawodowy cel. Ponieważ duża część naszego zawodowego sukcesu zależy od decyzji innych ludzi, powstaje pytanie: Czy możemy użyć siły naszych myśli, aby wpłynąć na ich decyzje?
Badania przeprowadzone w Princeton dały nam bezpośrednią odpowiedź na to pytanie i ustaliły, że człowiek może przy pomocy siły świadomości przesyłać celowe obrazy i symbole innym ludziom, którzy bez wątpienia je odbiorą. Dlatego możemy wpływać na wewnętrzne nastawienie naszego wspólnika w interesach. Co to oznacza? Czy możemy wysłać życzenie dotyczące odpowiedniej decyzji i na odległość wpłynąć na nią? Wydaje się, że jest to możliwe. Wprawdzie niedoświadczone osoby robią to w minimalnym stopniu, lecz ktoś, kto opanował ceremonię haipule, z pewnością z dużo większym skutkiem. a jak możemy w praktyce wykorzystać nasze możliwości wpływania na zdarzenia? Przede wszystkim w szerokim kontekście tradycji huny, gdzie główną rolę odgrywa duch aloha, jest oczywiste, że nie manipulujemy decyzjami innych ludzi wbrew ich woli. W żadnym wypadku nie będziemy wszczynać walki sił woli.
Jak zobaczymy w następnych postach traktujących o specyficznej mocy miłości, ceremonia haipule najlepiej skutkuje wtedy, gdy z pełnym współczuciem skoncentrowani jesteśmy na naszym sercu i za najwyższy cel obieramy sobie dobro całej społeczności. Jeśli jesteśmy samolubni i chciwi, wtedy raczej utracimy, aniżeli wzmocnimy naszą siłę manifestacji.


Jeżeli chcemy wpłynąć na decyzję naszego wspólnika, wtedy w pierwszej kolejności powinniśmy odczuwać miłość wobec niego, za pomocą której chcemy komunikować się na poziomie świadomości. Tylko wtedy dana osoba może przyjąć nasze przesłanie i pozytywnie na nie zareagować.

czwartek, 18 listopada 2010

Zakończenie sesji haipule
Przeznacz czas na zastanowienie się nad właśnie przeżytymi doświadczeniami. Jest to faza, w której zwykle rozszerzają się przekonania i obraz ciebie samego. Dzieje się to wtedy, gdy uświadomisz sobie, do czego jesteś zdolny. Może powinieneś zapisać świeżo zdobyte informacje, aby dobrze je sobie przyswoić poprzez wielokrotne ich czytanie. Pamiętaj również o tym, że w ciągu dnia zawsze i wszędzie, przy okazji wykonywania różnych czynności, możesz praktykować minihaipule.


W celu nadania procesowi manifestacji maksymalnej siły powinieneś codziennie jak najczęściej uświadamiać sobie twój szczególny zamiar i zawsze być tam, gdzie chcesz się dostać, a także naładować swoje życzenia pozytywnymi uczuciami.
Znasz teraz dokładnie podstawowy proces huny, za pomocą którego codziennie możesz wzmacniać swoje uczucie zamożności. Twój zachwyt i motywacja decydują o tym, na ile ceremonia haipule przybliża cię do celu. Aktywnym elementem jest przy tym twoja
skoncentrowana uwaga.
Gdy pobudzisz świat interesu, aby pozytywnie reagował na twoje życzenia, wtedy rozpoczniesz stopniowy proces, który jednak sukcesywnie będzie postępował naprzód.
Najpierw uświadomisz sobie, co chcesz osiągnąć, następnie świat, pobudzony twoimemocjonalno-duchowym promieniowaniem, zacznie stopniowo rozwijać się w kierunku, który zgadza się z twoimi podstawowymi zamiarami.
Dopasuj ceremonię do osobistego temperamentu. Zrozumiesz wtedy sposób działania haipule.

środa, 17 listopada 2010

Szósty krok: Włączenie Wielkiej Czwórki
Jesteśmy już gotowi do użycia pięciu narzędzi, za pomocą których dokładnie informujemy Ku i zewnętrzny świat, co powinno się zdarzyć. Po pierwsze są to słowne wypowiedzi określające zamiar, następnie wrażenia zmysłowe, uczucia i emocje, podniesienie poziomu energii oraz integracja snu z naszym życiem - powinniśmy przyswoić to sobie.
Wprawdzie przedstawiliśmy już ten przebieg, jednak chcielibyśmy zademonstrować go jeszcze raz na przykładzie autora scenariuszy.


Słowne wyrażenie zamiaru
W stanie haipule spokojnego skoncentrowania na Wyższym Ja kilkakrotnie wytłumacz swojej podświadomości nowe przekonania.
Nasz autor scenariuszy w czasie wdechu kilkakrotnie cicho powtarza: Chcę siedzieć przy stole w sali konferencyjnej w Hollywood lub gdzie indziej i pracować z producentem, reżyserem lub kimś takim nad stworzeniem gotowego do produkcji scenariusza na podstawie mojego manuskryptu. Chcę pracować jako płatny autor scenariuszy.


Wrażenia zmysłowe
Podczas wypowiadania treści zamiaru powinieneś równocześnie wyobrazić sobie, jak wykonujesz wybraną przez siebie pracę. Możesz także wybrać sobie jakiś materialny cel i wyobrażać sobie przy tym, jak tę rzecz dotykasz itd.
Nasz przyjaciel intensywnie wyobraża sobie, jak wygląda pomieszczenie, w którym się znajduje, w jaki sposób odbiera dotyk stołu i długopisu w ręce, jakie słyszy dźwięki, jak
wygląda manuskrypt na stole, jakie czuje zapachy i jak ogólnie doświadcza tego wszystkiego, co na niego czeka. Prawie już się tam znajduje. Im intensywniej oddaje się tej sytuacji, tym szybciej rzeczywiście ją przeżyje. Ty również.


Uczucia i emocje
Stwierdziliśmy, iż określone emocje znacznie wzmacniają proces manifestacji haipule.
Entuzjazm i prawdziwa miłość są tutaj kluczem do tego, czego sobie życzysz lub co chcesz robić. Równie skuteczne jest podekscytowanie lub podniecenie. Ważne jest przy tym, abyś był silnie motywowany. Wszystkie te czynniki wzmacniają twoje promieniowanie i świat zewnętrzny może wtedy na nie zareagować.
Autor scenariuszy życzy sobie z głębi duszy, całym sercem i ciałem urzeczywistnienia swojego życiowego celu. Całkowicie oddał się temu życzeniu. Oznacza to, że siła uniwersum wspiera go. Nasz przyjaciel pozbył się wszystkich negatywnych nastawień odnośnie Hollywood, życia jako autor i wysokiego ryzyka, które podejmuje. W stosunku do przyszłych sukcesów odczuwa duży zapał i wiele radości.


Pikopiko - energetyzowanie Ku i wypromieniowanie zamiaru
 Jeśli wypromieniujemy w świat nasze zamiary i trafimy na wrażliwych ludzi, którzy poczują się przez nas przyciągani i zaczną posuwać się w naszym kierunku, wtedy powinniśmy wysłać jak najwięcej energii. W czasie medytacji pikopiko ładujemy się energią.
Powtarzamy tutaj jeszcze raz podstawowy proces pikopiko służący podnoszeniu energii:
Usiądź na krześle lub ze skrzyżowanymi nogami na podłodze...
Wciągając powoli i świadomie powietrze przez nos, skoncentruj uwagę na szczycie głowy (piko po'o) i wciągnij manifestacyjną energię do swojego osobistego systemu energetycznego. Wykonując świadomy wdech przez nos, przenieś uwagę na dół, do centrum siły położonego poniżej pępka (piko waend) i zgromadź energię głęboko we wnętrzu tego rejonu ciała Ku. Kontynuuj oddychanie w tych dwóch fazach, przy czym swoją uwagę przenieś z punktu położonego na szczycie głowy do pępka i z pępka do szczytu głowy.
W czasie każdego wydechu powtarzaj: Gromadzę dodatkową manę.
Gdy już dostatecznie podniesiesz poziom energii, wtedy wyobraź sobie, że kreatywna nadwyżka, która zgromadzona została w twoim magazynie many, przepływa teraz do twojego otoczenia. Równocześnie twój zamiar zostaje wypromieniowany w świat i prosi o pomoc przy manifestowaniu wizji. Podczas wydechu powiedz do siebie: Wysyłam swój zamiar i otwarcie proszą o możliwość działania.
Rób to, dopóki masz ochotę, i utrzymuj w świadomości całkowity zmysłowy obraz tego, co powinno stać się w twoim życiu. Im intensywniej działasz, tym silniej oddziałuje ceremonia haipule.


Życie we śnie
Jak już wspomniano, ostatni krok haipule polega na odprężeniu się, uspokojeniu myśli i pozostawaniu jedynie w uczuciach i poznaniach, które pojawią się w tobie na końcu ceremonii.
W tym stanie, w którym znajdziesz się po wypromieniowaniu swojego zamiaru, przeżyjesz coś naprawdę godnego uwagi.
Jest to moment najgłębszych doznań, chwila, w której naprawdę czujesz się energetycznie połączeny ze środowiskiem, z ludźmi, z którymi chcesz pracować, rzeczami, których sobie życzysz, i sytuacjami, w których chcesz brać udział.
Pewnie zauważyłeś, że w całkowitym spokoju i nieograniczonej akceptacji inaczej postrzegasz swoje zamiary albo odkrywasz nową wersję tego, co chcesz właśnie manifestować. Twoja najgłębsza istota dostraja się wtedy do zewnętrznej rzeczywistości i stara o to, aby wyobrażenie sukcesu przemieniło się w rzeczywistość.

wtorek, 16 listopada 2010

Piąty krok: Sprecyzowanie twoich osobistych celów służących manifestacjiGdy stwierdzimy, co powinno zdarzyć się w naszym życiu, wtedy znajdziemy się na drodze do „magicznego centrum”. Nasz przyjaciel piszący scenariusze jest tak precyzyjny, że prawie czuje, gdzie chce znaleźć się w przyszłości. Mówi: Chcę siedzieć przy stole w sali konferencyjnej w Hollywood lub gdzie indziej i pracować z producentem, reżyserem lub kimś takim nad stworzeniem gotowego do produkcji scenariusza na podstawie mojego manuskryptu.
Nasz przyjaciel jest silnie motywowany, kocha swoją pracę, jest zachwycony celem i potrafi intensywnie wyobrazić sobie specyficzną sytuację, która prowadzi do osiągnięcia go.
Szczególnie korzystne jest przy tym, że nie wyobraża sobie pozbawionego życia obiektu lub jakiegoś ogólnego stanu, lecz widzi siebie jako aktywną osobę w tym procesie, którego częścią chce się stać. Mówi uniwersum, że chce wyjść z domu i brać udział w życiu świata.

poniedziałek, 15 listopada 2010

Czwarty krok: Stwierdzenie ogólnego celu
Gdy skoncentrowałeś się już na życiowym celu, możesz sprecyzować go przez zdefiniowanie ogólnego zamiaru w zawodowej lub finansowej dziedzinie. Może twoje stwierdzenie będzie brzmiało: Chcą zarabiać więcej pieniędzy lub: Chcę zdać egzamin prawniczy. Jeden z naszych przyjaciół, który będzie przykładem w tej sesji haipule, bardzo chce sprzedać swoje scenariusze i na swoich warunkach osiągnąć sukces w Hollywood. Swój cel określa jako stworzenie nowych mitów, które inspirują nas w kierunku harmonii i spelnienia. Jego ogólny cel brzmi: Chcę sprzedać moje scenariusze i jako autor osiągnąć sukces w branży filmowej.
Zrób teraz przerwę, zastanów się i pozwól prowadzić inspiracji. Jak sformułowałbyś teraz, w pierwszym posiedzeniu haipule, swój ogólny zamiar służący dobrobytowi?

niedziela, 14 listopada 2010

Trzeci krok: Poznanie życiowego celu
Ciągle pogłębiamy naszą wiedzę na temat tego, dlaczego znaleźliśmy się na tej planecie w tym szczególnym czasie i sytuacji życiowej. Za każdym razem, gdy praktykujesz ceremonię haipule, ważne jest, aby w stanie głębokiej medytacji przez kilka chwil głęboko zastanowić się we wnętrzu nad pierwotną motywacją, która użycza nam energii do kontynuowania każdego dnia tego, co czynimy w życiu.
Aby dowiedzieć się, jakie wiadomości dotyczące życiowego celu chce ci w ceremonii haipule przekazać twoje Wyższe Ja, po prostu zacznij: Jestem tutaj, aby... i uzupełnij zdanie słowami i obrazami, które przyjdą ci na myśl. Każde posiedzenie haipule powinno zawierać medytację życiowego celu. Zobacz, jak pięknie się rozwija w różnych kierunkach.

Spirala hipnotyczna