Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

środa, 30 czerwca 2010

Hipnoterapia

W psychoterapii nigdy nie konfrontuje się pacjenta z wartościowaniem jego osobowości i postępowania, nie mówiąc już o zarzutach. Terapeuta wprawdzie niekiedy może mu przekazać jakieś wrażenia, jakiś zamiar, ale nie może to być oceną chorego, tylko wyłącznie subiektywną opinią.
Doświadczenie uczy, że nie każdy terapeuta zawsze spełnia te wszystkie wymagania. Przecież on również ulega emocjom, nastrojom, ma jakieś problemy, przeżywa konfliktowe sytuacje i uprzedzenia i nie jest stale w najlepszej formie. Wprawdzie przygotowując się do zawodu uczy się również w dużym stopniu eliminować tego rodzaju osobiste czynniki, ale nie zawsze mu się to udaje z równym powodzeniem (niektórym się to nigdy nie udaje, co prawdopodobnie oznacza, że nie nadają się do tego zawodu). Nie znaczy to, że należy natychmiast z tego powodu przerywać leczenie; jednak jeśli pacjent często cierpi z powodu zachowania swego terapeuty, a wyjaśniająca rozmowa z nim nie pomaga, konieczność zmiany terapeuty może się okazać niezbędna.
Ale bywa i tak, że nawet jeżeli terapeuta i pacjent spełniają wszystkie te warunki, niekiedy nie udaje się stworzyć klimatu zaufania, chory czuje się nie zrozumiany i niezadowolony, wątpi w powodzenie terapii i w skuteczność postępowania terapeuty. Może to mieć dwie przyczyny:
• żaden człowiek, również psycholog, nie jest w stanie sprostać zadaniu, jakim jest dostosowywanie się do każdego innego człowieka, zrozumienie wszystkiego tak, jak tego oczekuje pacjent. Zbyt wielka jest różnorodność osobowości i losów ludzkich. Dlatego w psychoterapii częściej niż w medycynie potwierdza się pogląd, że nie każdy terapeuta potrafi leczyć każdego pacjenta. W takim wypadku pomaga tylko rozstanie się
z terapeutą, który proponuje pacjentowi któregoś ze swoich kolegów po fachu;
• uczenie się od nowa i zmiana nawyków w trakcie psychoterapii są zawsze niemiłe, a nawet bolesne. Dlatego chory z zaburzeniami emocjonalnymi często broni się i przenosi swoje opory również na osobę terapeuty. W swoich uczuciach może on nawet dojść do nienawiści.
Opory te jednak w trakcie leczenia mogą się rozwiać, pod warunkiem, że pacjent nie przerwie terapii.
W obu wypadkach istnieje konieczność szczerej rozmowy między chorym a terapeutą na temat takich uczuć. Powściągliwość wobec ludzi, których się nie znosi, konieczna w życiu codziennym, jest całkowicie nie na miejscu w relacji między pacjentem a terapeutą. Żaden terapeuta nie może mieć pacjentowi za złe, że ten mu mówi, co o nim sądzi, niezależnie od tego, czy chodzi o uczucia pozytywne, czy też o opory i odrzucenie.
Może to mieć raczej pozytywny wpływ na terapię, albo - jeśli antagonizmy są nie do usunięcia - co najmniej pomóc w zmianie terapeuty we wczesnym stadium leczenia. Adresy psychoterapeutów posługujących się hipnozą najlepiej uzyskać w odpowiedniej izbie lekarskiej.
Jeśli terapeuta po postawieniu diagnozy uzna hipnozę za wskazaną, to wyjaśni pacjentowi, na czym ta metoda polega. Zapyta o wyobrażenia chorego o hipnozie i skoryguje je lub potwierdzi. Dopiero po tych przygotowaniach otwiera się droga do hipnoterapii.
Technika hipnozy polega z reguły na wprowadzeniu w trans, a następnie na jego pogłębianiu, ponieważ istnieją różne stopnie transu i różna jest jego głębokość. Najważniejsze stadia transu przedstawiają poniższe punkty.


1 Stopniowe rozluźnianie ciała
2 Drżenie powiek
3 Zamykanie oczu
4 Pełne rozluźnienie ciała (stopnie 1-4 są wstępem do transu podobnym do hipnozy)
5 Katalepsja kończyn, podniesione - zachowują swoją pozycję
6 Ręka przestaje reagować na dotyk (stopnie 5-6 stanowią płytki trans)
7 Po przebudzeniu częściowa utrata pamięci o okresie transu
8 Możliwy wpływ na osobowość przez sugestię
9 Po przebudzeniu pełna utrata pamięci o okresie transu (stopnie 7-9 wskazują na średnio głęboki trans)
10 Możliwe otwarcie oczu bez zmiany głębi transu
11 Bez zmiany głębi transu zahipnotyzowany pacjent może jak lunatyk wstać i chodzić (somnambulizm)
12 Można sugerować halucynacje optyczne
13 Można sugerować halucynacje akustyczne
14 Przez sugestie po obudzeniu z transu można stworzyć luki w pamięci, na przykład w celu usunięcia wspomnień o określonych przeżyciach (od stopnia 10 hipnotyzowany pacjent osiąga stan głębokiego transu)

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna