Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

niedziela, 27 czerwca 2010

Uzależnienia

Od ponad stu lat znane jest leczenie hipnozą uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków.
Jak wynika z prowadzonych doświadczeń, najskuteczniej działa hipnoza w leczeniu odwykowym palaczy. Jednak warunkiem jest gotowość do rezygnacji z nikotyny i odpowiednia motywacja, pomagająca przezwyciężyć wszystkie trudności. Najlepszym motywem jest spowodowana paleniem papierosów choroba, w której wypadku rezygnacja z nikotyny może doprowadzić do wyleczenia lub poprawy stanu pacjenta; ale nie należy, oczywiście, dopuszczać do takiej skrajnej sytuacji. Sama myśl, że dzięki rzuceniu palenia można poprawić sobie samopoczucie i zachować zdrowie, powinna stanowić wystarczającą motywację. Bez wewnętrznego przekonania i motywacji hipnoza też niewiele może zdziałać.
Celem hipnoterapii nie jest tylko odzwyczajenie pacjenta od palenia, ale przede wszystkim usunięcie tych zakłóceń psychicznych, które często występują u palacza. Tylko w ten sposób można osiągnąć trwały sukces, w przeciwnym wypadku grozi nawrót uzależnienia. W razie potrzeby można uzupełnić hipnozę przez behawioralne metody terapii i inne formy psychoterapii, aby wszechstronnie zwalczać uzależnienie od nikotyny.
Na mniej korzystne wyniki można liczyć przy stosowaniu hipnoterapii w pokonywaniu uzależnienia od alkoholu. W każdym razie również w wypadku tego uzależnienia, które dotyczy wielu milionów osób (w coraz większym stopniu kobiet i młodzieży), udaje się zmniejszyć liczbę nawrotów choroby. Ponieważ alkoholizm jest jednak także uzależnieniem fizycznym, leczenie odwykowe powinno być koniecznie prowadzone pod kontrolą specjalisty, w przeciwnym wypadku istnieje groźba ciężkich, nawet
zagrażających życiu objawów głodu alkoholowego. Ponadto alkoholicy powinni uczestniczyć w terapii grupowej, a po zakończeniu leczenia odwykowego przez dłuższy czas pozostawać w kontakcie z grupą wsparcia (np. ruch AA).
Alkoholizmu zresztą nie da się całkowicie wyleczyć. „Niepijący" alkoholik jest już do końca życia zagrożony, więc musi konsekwentnie powstrzymywać się od picia jakichkolwiek napojów alkoholowych. Wystarczy przypadkowo rozgryziona czekoladka z alkoholem lub lekarstwo o nieznacznej zawartości spirytusu, by pacjent ponownie popadł w szpony uzależnienia.
Jeszcze przed całkowitym uzależnieniem - to znaczy w tym stadium, w którym powstaje zwyczaj nadmiernego używania alkoholu, ale pacjent jeszcze może się bez niego obyć - hipnoza często potrafi zapobiec popadnięciu w nałóg.
Doświadczenia ze stosowaniem hipnoterapii w innych rodzajach uzależnień są różne, warto jednak spróbować tej metody.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna