Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

piątek, 6 sierpnia 2010

TA dla zaawansowanych


Osoba doświadczona potrafi wprowadzić się w ciągu jednej minuty w stan, jaki wywołują ćwiczenia podstawowe TA. Musi sobie w tym celu bardzo silnie zasugerować:


Spokój - ciężar - ciepło - serce i oddech są całkiem spokojne - splot słoneczny promieniuje ciepłem - czoło jest przyjemnie chłodne - sformułowania słowne (30 razy) lub plastyczne wyobrażenia z poprzednich ćwiczeń dla zaawansowanych - odwołanie.


W tym stadium treningu osoba ćwicząca może poznać sama siebie i uporać się ze swoimi konfliktami, a nie tylko je przesłonić, jak to ma miejsce w czasie ćwiczeń podstawowych. TA dla zaawansowanych należy więc do zakresu psychologii głębi i dlatego powinno się go uczyć - w miarę możliwości - pod kierunkiem specjalisty.
Po osiągnięciu stanu chłodnego czoła ćwiczący kieruje zamknięte oczy w górę lub wpatruje się w czubek nosa. Następnie przywołuje sugestię:


- Spokój się pogłębia (raz)
- przed moim wewnętrznym spojrzeniem powstaje obraz (5 razy)
- obraz staje się coraz wyraźniejszy (3 razy)
- rozpoznaję ten obraz zupełnie jasno i wyraźnie (3 razy).W czasie pierwszego ćwiczenia należy sobie wyobrazić łąkę, zwracając przy tym dokładnie uwagę na wszystkie szczegóły (ludzie, zwierzęta, ogrodzenie, pogoda). Potem wyobrażamy sobie, że idziemy przez łąkę do strumienia, kąpiemy się w nim, a następnie idziemy wzdłuż niego, w kierunku źródła. W powstających przy tym obrazach symbolicznych często można rozpoznać własną sytuację i powiązania, których sobie dotychczas nie uświadamialiśmy.
Drugie ćwiczenie rozpoczynamy po uzyskaniu bez trudności stanu wywołanego pierwszym ćwiczeniem. W tym celu wyobrażamy sobie, że przeszukujemy pusty dom od strychu do piwnicy. Także i tutaj pojawiają się symbole związane z sytuacją ćwiczącego, które po uzyskaniu pewnej wprawy łatwo samemu zinterpretować. W ramach trzeciego ćwiczenia wyobrażamy sobie rzeczy abstrakcyjne na tyle plastycznie i konkretnie, na ile jest to możliwe, starając się potem zinterpretować te symbole. Na przykład wyobrażamy sobie miłość, szczęście, spokój, ciszę, wolność, dobroć, piękno.
Czwarte ćwiczenie ma kształtować osobowość i charakter w sposób bardziej trwały i celowy niż to było możliwe podczas ćwiczeń podstawowych.
Jeśli w ćwiczeniach podstawowych wydajemy sobie bezpośrednie polecenia, to w ćwiczeniach dla zaawansowanych tworzymy symbole, pozwalające uświadomić sobie, kim jesteśmy, czego chcemy, jak możemy się zmienić na korzyść. Z wiedzy uzyskanej dzięki temu należy koniecznie wyciągnąć praktyczne wnioski w życiu codziennym.
W ćwiczeniu piątym zaawansowany adept TA wyobraża sobie, że uczestniczy w penetracji dna morskiego. „Czarodziejska różdżka" chroni go przy tym przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Ćwiczenie to pozwala poznać rzeczywiste lub urojone niebezpieczeństwa we własnym życiu w postaci symboli i odreagować w nieszkodliwy sposób agresję.
W następnym ćwiczeniu wchodzi się w wyobraźni na górę, docierając aż do szczytu, na którym siedzi mądry starzec. Rozmowa z tym symbolem własnego sumienia pomaga lepiej poznać swoją sytuację i podejmować właściwe decyzje.
Ostatnie ćwiczenie pozwala nam wreszcie wydobyć przeszłość z podświadomości i w postaci wyraźnych symboli przedstawia często dawno już zapomniane przyczyny lęków i kompleksów. Uświadamiając je sobie, pozbawiamy je działania chorobotwórczego. Osoba nie potrafiąca sobie poradzić z wyobrażeniami i symbolami, omawia pojawiające się problemy z terapeutą, co pozwoli jej uporać się z nimi.
TA dla zaawansowanych stanowi metodę z zakresu psychologii głębi, pozwalającą poradzić sobie z samym sobą.
Odwołanie w TA dla zaawansowanych odbywa się w nieco zmienionej formie, przez wypowiedzenie następujących słów:


Obrazy powoli odpływają - obrazy się zacierają - obrazy zupełnie zniknęły - liczę do sześciu, przy sześciu czuję się spokojnie, świeżo i dobrze - raz: nogi są lekkie - dwa:ręce są lekkie - trzy: serce bije normalnie - cztery: oddech jest normalny - pięć: temperatura czoła jest normalna - sześć: zginam i prostuję ramiona, głęboko oddycham, otwieram oczy.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna