Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

czwartek, 23 września 2010

Świadomość i czynnik czasu


Oczywiście biorący udział w eksperymencie badacze zadali sobie pytanie: Jeżeli duch naprawdę posiada moc przekazywania na duże odległości energetycznych informacji i zamiarów, to jakie mechanizmy biorą w tym udział - jak właściwie to wszystko funkcjonuje?
Prawdopodobnie z historii badań naukowych wiesz, że początkowo przekazywanie energii zaobserwowano w falach wody. Później badacze stwierdzili, iż dźwięki przesyłane są przez powietrze w postaci wzorca fali. Następnie nadszedł potężny przełom, gdy stwierdzono, że światło również posiada wzorzec fali, który biegnie przez przestrzeń i czas. Ostatnio naukowcy doszli wreszcie do wniosku, iż materia również składa się z fal
elektromagnetycznych.
Profesor Jahn i jego współpracownicy wysnuli więc wniosek, że przenoszenie ludzkich myśli i zamiarów prawdopodobnie musi tworzyć pewien wzorzec, który przemieszcza się przez niezidentyfikowane jeszcze medium. w tym momencie badacze stali się naprawdę nerwowi. Zdecydowali się na dalsze badania i sprawdzenie czynnika czasu w eksperymentalnym modelu. Polecili badanej osobie przesłanie zamiaru do komputera w określonym czasie (do 336 godzin) przed jego włączeniem. Ponownie otrzymano zadziwiające rezultaty. Czynnik czasu występujący między myślowym bodźcem i reakcją maszyny nie zmniejszył duchowych możliwości badanej osoby, która polegała na zmianie wyników pracy komputera. W sobie tylko wiadomy sposób medium (aka) przez które przesłany został świadomy zamiar (mana'o), zgromadziło informację do momentu, gdy włączono komputer i rozpoczęto doświadczenie.
Również w tym przypadku mamy do czynienia z podobnym faktem. W tradycji huny od tysięcy lat wiadomo, iż mistrzowie - kahuni mogą przesłać swój zamiar. Pozostaje on aktywny w otaczającym ich medium - aka do momentu, gdy odbiorca wiadomości lub zaklęcia otworzy się i dojdzie do komunikacji.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna