Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

piątek, 24 września 2010

Wspólnota męskiego i żeńskiego elementu (Hu-Na)


Z badań przeprowadzonych w Princeton wynika jeszcze jeden ważny wniosek odnośnie oddziaływania świadomości na świat zewnętrzny. Dotyczy on wpływu płci na skutki zamierzonego działania. Wspomnieliśmy już, jak ważną sprawą dla huny jest harmonijne współdziałanie, komplementarnych aspektów Hu (męskiego) i Na (żeńskiego). Czy płeć okazała się skutecznym czynnikiem we współczesnych badaniach?
Badania przeprowadzone w Princeton wykazały jeszcze jeden zadziwiający fakt, gdy powyższy czynnik wprowadzono do eksperymentu z udziałem człowieka i maszyny. Gdy badani ludzie połączeni zostali w pary, które wspólnie kierowały na komputer swój zamiar, doszło do następujących rezultatów:
Zaskakujące było stwierdzenie, że pary o tej samej płci osiągały przeciwny do zamierzonego skutek, podczas gdy pary męsko-żeńskie doprowadzały do 3,7-krotnie lepszych rezultatów niż pojedyncze osoby.
Odkrycie to wyraźnie pokazuje, iż dwie połączone indywidualne jednostki świadomości wpływają na siebie i wzmacniają rezultaty. Poza tym harmonia płci, Hu i Na w języku huny, prowadzi do wyraźnie lepszych rezultatów, natomiast silna przewaga jednego pierwiastka przynosi rezultaty przeciwne do zamierzonych. Ciągle staramy się zrozumieć głębokie znaczenie tych wyników. w późniejszych rozdziałach zobaczymy, iż te nowe nieoczekiwane wnioski co do sposobu funkcjonowania świadomości w odniesieniu do naszego tematu huny okazały się nadzwyczaj ważne.
Na zakończenie jeszcze jedno istotne stwierdzenie z badań w Princeton, do którego powrócimy w późniejszym rozdziale: Jeżeli partnerzy w parach o odmiennej płci (Hu-Na) powiązani byli miłosnymi układami (małżeństwa lub pary pozostające w bliskich
stosunkach), wtedy osiągały one prawie sześciokrotnie lepsze rezultaty aniżeli pojedyncze osoby.
Nie można obojętnie przejść obok tej statystyki. Jak można sobie wyobrazić, przeprowadzono liczne testy celem sprawdzenia poprawności wyników badań. Za każdym razem okazywało się, iż dzięki emocjonalnej miłości lub aloha, która brała udział w doświadczeniu, nadzwyczajnie wzrastało panowanie ducha nad materią. Poza tym badania w Princeton po raz pierwszy w nowy sposób wykazały (co przekonało nawet sceptycznych naukowców), że dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi może przekazywać sobie na nieograniczone odległości symbole i ożywione wyobrażenia. Można przy tym wykraczać poza granice liniowego czasu. Wszystko to możliwe jest po prostu dzięki tajemniczym siłom świadomości, które znajdują się w pozytywnym emocjonalnym rezonansie i swobodnie stapiają się ze sobą dzięki nie znanym jeszcze procesom i mediom.
Na skutek przytłaczającej ilości materiału dowodowego, profesor Jahn i jego współpracownicy z Princeton po dwudziestu latach pracy badawczej nad wzajemnym oddziaływaniem świadomości i środowiska zewnętrznego doszli do wniosku, iż na kwantowym poziomie rzeczywistości nie istnieje żadna wyraźna granica między
świadomością i materią. Wręcz przeciwnie, jak wyraził to Jahn, świadomość może w takim stopniu przeniknąć zewnętrzne otoczenie, w jakim ma na to ochotę.
Oczywiście, w dokładnie ten sam sposób kahuni zawsze widzieli proces manifestacji.
Tylko wreszcie teraz zachodnia nauka stworzyła formalną gałąź wiedzy, która bada te procesy. W kołach akademickich nazywa się ona ona mechaniką kwantową świadomości.
Gdy przynajmniej w zarysie przedstawiliśmy nowe badania przeprowadzone nad mechaniką kwantową świadomości, możemy teraz przejść do pragmatycznych aspektów i zadać sobie pytanie, w jaki sposób da się w naszym codziennym życiu zastosować techniki manifestacji huny.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna