Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 25 września 2010

Co może nam dać huna?


Pomimo iż publikację tę zaczęliśmy krótkim, lecz ważnym naukowym wywodem, wychodzimy z założenia, że nie jesteś naukowcem, któremu zależy wyłącznie na abstrakcyjnych, intelektualnych informacjach o tradycji huny. Może jednak podzielasz nasze zainteresowanie odnośnie tego, w jaki sposób ma się ta pradawna nauka do nowych odkryć naukowych w dziedzinie wpływu ludzkiej świadomości na świat zewnętrzny. Jednakże na podstawie tego, co powiedzieliśmy na samym początku, prawdopodobnie czytasz tę publikację, ponieważ chciałbyś pozyskać wiadomości pomocne w obudzeniu ukrytych sił człowieka.
Dlatego też prezentujemy listę otwierających się przed tobą możliwości, jeżeli praktycznie zastosujesz w swoim życiu opisane tutaj techniki.


1. Osiągnij zasłużony dobrobyt i szczęście
Dawni kahuni byli absolutnymi mistrzami w stosowaniu swojego wewnętrznego duchowego systemu huny w celu urzeczywistniania materialnych i socjalnych celów.
Prowadziło to do osiągnięcia dobrobytu i spełnienia marzeń. Polinezyjczycy, dobrobyt i szczęście określają słowem pomaika'i, co oznacza być błogosławionym. Maika'i to dobrze, natomiast po - wewnętrzny, niewidzialny świat. w związku z tym po-maika'i to
błogosławieństwo, które pochodzi z wnętrza lub z niewidzialnego poziomu rzeczywistości.
Polinezyjczycy wiedzieli, że całe błogosławieństwo materialnego świata bierze swój początek z naszych własnych wewnętrznych myśli i nastawienia. Jak stwierdzimy później, możemy używać naszej świadomości, aby stać się skutecznymi w interesach. Powinniśmy jednak opanować specjalne techniki, za pomocą których skierujemy świadomość na to, czego naprawdę potrzebujemy w życiu i czego sobie życzymy.


2. Spełnij swoje najskrytsze marzenia
Do największych odkryć dawnych kahunów należy fakt, iż miłość jest najlepszym narzędziem efektywnego działania. Ponieważ miłość oznacza, iż znajdujemy się w harmonii z rzeczywistością, wtedy naprawdę czuły i serdeczny zamiar jest najsilniejszą duchową mocą, która istnieje na świecie.
Polinezyjskie słowo oznaczające miłość to aloha. Określenie to na całym świecie jest na tyle nadużyte, iż dzisiaj wydaje się prawie pustym frazesem, za pomocą którego sprzedaje się wszystko, począwszy na chipsów i skończywszy na biletach lotniczych. Jeśli jednak powrócimy do jego pierwotnego znaczenia, wtedy na nowo odkryjemy jego moc.
Tradycyjnie aloha oznacza radosne dzielenie się życiem w teraźniejszości lub nasze serca śpiewają razem. Głębokie znaczenie tego słowa zrozumiemy wtedy, gdy wspólnie zinterpretujemy alo jako być razem z oraz oha - być szczęśliwym. Poza tym sylaba ha oznacza oddech życia. w połączeniu z alo otrzymamy więc coś w sensie być wspólnie szczęśliwym i przepełnionym oddechem życia.
Hawajczycy wiedzieli też, iż najpierw sami musimy być szczęśliwi, zanim będziemy mogli dzielić się szczęściem z innymi. Lecz jak znaleźć to trudno uchwytne wewnętrzne szczęście?
Tradycja huny w dramatyczny sposób przychodzi nam tutaj z pomocą. Pokazuje, iż istnieją różne aspekty naszego jestestwa, które harmonijnie komunikują się ze sobą i wspólnie muszą kochać wszystko to, czym są, zanim na serio będziemy mogli zwrócić się na zewnątrz i zawrzeć owocną przyjaźń lub miłosne układy.
Jak jeszcze zobaczymy, proces znajdywania się nie musi być zależny od przypadku ani też być denerwującym poszukiwaniem. Twoja świadomość dotyka świadomości innych ludzi, którzy posiadają podobną długość fali, i przyciąga je. Poza tym w swoim środowisku możesz krok za krokiem stworzyć to, co Hawajczycy nazywają ohana lub poszerzoną rodziną.


3. Odnów swoją naturalną fizyczną witalność
Publikacja ta pomoże ci nie tylko w osiągnięciu finansowego sukcesu i cieszeniu się miłosnymi układami, lecz także w znalezieniu nowego podejścia do fizycznego zdrowia.
W ostatnich latach wszyscy zauważyliśmy, że istnieje trudno uchwytny związek między przyzwyczajeniami myślowymi, wynikającymi z nich naprężeniami i naszymi chronicznymi problemami zdrowotnymi. Oznacza to, iż tym jesteśmy zdrowsi, im więcej harmonii panuje w naszych myślach oraz im mniej stresu występuje w naszym życiu. Jak wiadomo, wewnętrzna istota drogi huny polega na doprowadzeniu do większej harmonii w naszych podstawowych biegunach, takich jak: męski i żeński, aktywny i pasywny, świadomy i nieświadomy, szybki i powolny itd.
Proces uzdrawiania według huny, który stanowi obszerną ceremonię haipule, pokaże ci, w jaki sposób możesz zmienić głęboko zakorzenione obrazy samego siebie i wnieść nowe uczucie harmonii do całego twego życia. Dzięki temu przez twoje ciało przepłynie uzdrawiające odprężenie i spokój.
Oczywiście, fizyczne zdrowie ściśle powiązane jest z utrzymującymi się uczuciami naprężenia, które mają związek z naszymi troskami i obawami, np. czy zarobimy dostateczną ilość pieniędzy, czy będziemy kochani itd. Tradycja huny uczy, że nie możemy oddzielać jednego od drugiego. Nasze fizyczne zdrowie oraz umiejętność zarabiania pieniędzy lub zawierania przyjaźni są częściami jednego ciągu, który zbudowany jest z naszych wewnętrznych przekonań, nastawień, obaw i oczekiwań. Dopiero gdy w naszym sercu i świadomości ponownie zapanuje równowaga i harmonia, wtedy zmniejszymy te naprężenia i będziemy mogli polepszyć stan zdrowia.


4. Prawdziwa rodzina i duch społeczności
W naszej współczesnej społecznej rzeczywistości straciliśmy dużo z tego, co stanowi zdrową rodzinę i społeczeństwo. W przeciwieństwie do nas Polinezyjczycy zachowali bardzo głęboki szacunek dla ohana, gdzie otwarte serca i wspólny dom nie są wyjątkiem, lecz regułą.
Właściwie jako odizolowane jednostki nie możemy odnosić sukcesów w miłości i świecie interesu. Jesteśmy z natury istotami socjalnymi, które potrzebują rodziny i społeczeństwa.
Pod tym względem możemy dużo nauczyć się z tradycyjnej hawajskiej ohany. Na wyspach Pacyfiku istniało naturalne poczucie harmonii między jednostką i społeczeństwem. Była to harmonia, która stanowiła naturalne poszerzenie wewnętrznych pozytywnych uczuć jednostki wobec siebie samej, innych ludzi i przyrody.
Możesz zacząć wyobrażać sobie harmonijną rodzinę i społeczeństwo, a następnie działać
ze swojego wnętrza, aby w codziennym życiu urzeczywistniać ten obraz. Już teraz masz moc czynienia tego. Potrzebujesz tylko narzędzi, które ci damy. Kluczem do wszystkiego, co oznajmimy, ponownie jest fakt, iż egzystujemy w obrębie subtelnej, transpersonalnej, kolektywnej świadomości, w której wszyscy są ze sobą połączeni. Musimy tylko otworzyć się i dostroić do społecznej świadomości, która istnieje dookoła nas.


5. Duchowe przebudzenie i spełnienie
Ponieważ droga huny prowadząca do szczęścia i prawdziwej miłości w swojej wewnętrznej istocie dotyka sedna naszego duchowego bytu i uaktywnia naszą pierwotną moc manifestacji, publikacja ta ma na celu pogłębienie twego kontaktu z duchowym wnętrzem i włączenie duchowego bytu w twoją mentalną i fizyczną egzystencję. Jak już wspomniano, Polinezyjczycy od dawna wiedzą, iż każdy z nas posiada trzy poziomy świadomości: świadomy, celowy rozum (Lono), podświadomą jednostkę ducha i ciała (Ku) i nadświadomość lub Wyższe Ja (Akua lani). Jeden z podstawowych celów huny polega na doprowadzeniu do harmonii tych trzech aspektów świadomości, abyśmy dzięki temu zawsze w naszym codziennym życiu działali jako świadome, kreatywne duchowe jednostki.
Po krótkim przeglądzie tego, czego możesz spodziewać się po tej publikacji, nadszedł teraz czas, aby poświęcić uwagę pierwszemu intensywnemu krokowi prowadzącemu do manifestacji twego najwyższego potencjału. Sam się przekonaj, jakie błogosławieństwo pod każdym względem przynosi praktyczne zastosowanie pradawnej wiedzy i technik huny we wszystkich aspektach życia.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna