Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 9 października 2010

Drugi krok - Podnoszenie poziomu energii (mana)


Polinezyjczycy zauważyli, iż między ogólną energią siły życiowej (energią ki), którą odbieramy i wykorzystujemy dla naszych ogólnych funkcji organizmu, oraz szczególną energią, którą wysyłamy w świat na poziomie mentalnym, w celu urzeczywistnienia planów, istnieje delikatna, lecz istotna różnica.
Hawajczycy tę specjalną siłę manifestacji nazywają mana. Pamiętasz może, że poprzednio na określenie przodków polinezyjskiej cywilizacji wybraliśmy starsze określenie
Manahuna, a nie popularne, trochę zmienione Menehune, którego używa nasze społeczeństwo. w tej pierwotnej nazwie znajdujemy zjednoczone dwa słowa: mana i huna.
Dzięki temu możemy stwierdzić, jakie znaczenie ma mana w tradycji huny.
Badania przeprowadzone w Princeton oraz inne liczne, podobne eksperymenty udowodniły, iż istnieje jeszcze dokładnie nie zmierzona energia, którą wypromieniowuje ludzka świadomość. Może ona zmienić mentalne i materialne zdarzenia występujące poza fizycznym ciałem człowieka, który wypromieniowuje tę energię. Naukowcy nie ustalili jeszcze słowa określającego tę inteligentną energię, pomimo iż jej istnienie zostało już udowodnione.
Dlatego też przyjmujemy dawne słowo mana, które oznacza ten energetyczny fenomen, ponieważ kahuni są największymi ekspertami, jeśli chodzi o znajomość istoty i sensowne wykorzystywanie tej energii.
Najlepsza definicja many w działaniu to:


„Mana jest kodowanym energetycznym promieniowaniem, które posiada moc wpływania na mentalne i materialne zdarzenia w świecie zewnętrznym odpowiednio do zamiarów osoby wysyłającej to promieniowanie”.


Jedyne rozszerzenie tej definicji, które - miejmy nadzieję - zostanie rozpowszechnione, gdy współczesna nauka dokładniej zbada fenomen many, to włączenie wewnętrznych oddziaływań, które wywiera mana na umysł i ciało osoby wysyłającej to promieniowanie. Na przykład podczas medycznej terapii zamiar pacjenta, polegający na uzdrowieniu się, za pośrednictwem wysyłania many pozytywnie wpływa na jego własne fizyczne możliwości.
Jeśli wypromieniowujemy ogólny zamiar pozostawania w dobrym zdrowiu fizycznym i mentalnym, wtedy w naturalny sposób gromadzimy określoną ilość many i regularnie używamy jej w codziennym życiu. Jak już mówiliśmy, ścieżka huny nie wyprowadza nas poza codzienne życie, lecz jest raczej celowym wzmocnieniem i świadomym zmienieniem orientacji w stosunku do dotychczasowego kształtowania przez nas naszego życia.
Często zadawane jest pytanie, na czym według huny polega różnica między energią ki i mana. Energia ki znajduje się wszędzie w uniwersum. Jest ona ogólną siłą życiową, która utrzymuje nasz fizyczny byt i ożywia system ekologiczny naszej planety. w pewnym sensie jest ona materiałem napędowym żywego świata. Natomiast mana odnosi się do energii ki, którą wysyła nasz umysł, aby w świecie zewnętrznym urzeczywistnić nasze zamiary.
Prawdopodobnie Serge King, jako jeden z hawajskich naukowców, najlepiej sformułował tę definicję, mówiąc, iż mana jest tym, za pomocą czego duch wpływa na materię.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna