Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

piątek, 19 listopada 2010

Wpływ na ludzi w naszym otoczeniu


Na zakończenie tego rozdziału chcemy zająć się ważnym zagadnieniem, które przychodzi na myśl wszystkim, którzy zamierzają użyć siły koncentracji, aby osiągnąć jakiś zawodowy cel. Ponieważ duża część naszego zawodowego sukcesu zależy od decyzji innych ludzi, powstaje pytanie: Czy możemy użyć siły naszych myśli, aby wpłynąć na ich decyzje?
Badania przeprowadzone w Princeton dały nam bezpośrednią odpowiedź na to pytanie i ustaliły, że człowiek może przy pomocy siły świadomości przesyłać celowe obrazy i symbole innym ludziom, którzy bez wątpienia je odbiorą. Dlatego możemy wpływać na wewnętrzne nastawienie naszego wspólnika w interesach. Co to oznacza? Czy możemy wysłać życzenie dotyczące odpowiedniej decyzji i na odległość wpłynąć na nią? Wydaje się, że jest to możliwe. Wprawdzie niedoświadczone osoby robią to w minimalnym stopniu, lecz ktoś, kto opanował ceremonię haipule, z pewnością z dużo większym skutkiem. a jak możemy w praktyce wykorzystać nasze możliwości wpływania na zdarzenia? Przede wszystkim w szerokim kontekście tradycji huny, gdzie główną rolę odgrywa duch aloha, jest oczywiste, że nie manipulujemy decyzjami innych ludzi wbrew ich woli. W żadnym wypadku nie będziemy wszczynać walki sił woli.
Jak zobaczymy w następnych postach traktujących o specyficznej mocy miłości, ceremonia haipule najlepiej skutkuje wtedy, gdy z pełnym współczuciem skoncentrowani jesteśmy na naszym sercu i za najwyższy cel obieramy sobie dobro całej społeczności. Jeśli jesteśmy samolubni i chciwi, wtedy raczej utracimy, aniżeli wzmocnimy naszą siłę manifestacji.


Jeżeli chcemy wpłynąć na decyzję naszego wspólnika, wtedy w pierwszej kolejności powinniśmy odczuwać miłość wobec niego, za pomocą której chcemy komunikować się na poziomie świadomości. Tylko wtedy dana osoba może przyjąć nasze przesłanie i pozytywnie na nie zareagować.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna