Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

wtorek, 15 marca 2011

Czym jest energia?


Ludzie są przyzwyczajeni do myślenia, że materia jest czymś stałym, więc zwykle wszyscy wyobrażają sobie, że najmniejsze części materii muszą być materialnymi cząstkami. A skoro materia jest formą energii, to bardzo trudno jest przekonać kogoś, że energia nie jest czymś. Fizycy definiują energię jako zdolność do wykonania czegoś, to znaczy zdolność jednego systemu do wpłynięcia na inny system. Przykładem energii może być spadający deszcz, to znaczy siła grawitacji erodująca góry, czy adrenalina uwalniająca do krwiobiegu cukier, który może zostać użyty przez komórki, aby dodać siły naszemu organizmowi. Jednakże wielu ludzi upiera się przy pomyśle, że energia jest czymś materialnym, jak na przykład cegła. Jeśli więc oddasz komuś tę cegłę, to teraz on ją ma, a ty nie. Ale energia wcale nie jest w niczym podobna do cegły.
Energię można porównać do fali na oceanie, która jest zasilana przez wiatr, który z kolei bierze swą energię jeszcze z czegoś innego i tak dalej. Tam, gdzie jest energia, jest również ruch i zmiana, a tam gdzie są ruch i zmiana, tam również jest energia. A ponieważ wszystko ciągle się porusza i zmienia, to można łatwo zauważyć, że wszystko jest potencjalnym źródłem energii. Ponadto cały ten ruch ma naturę falową.
Jako ludzie doświadczamy życia przede wszystkim poprzez nasze zmysły dotyku, wzroku i słuchu. Widzenie, słyszenie i dotyk to bardzo szczególne fenomeny, polegające na odbiorze danych z poszczególnych przedziałów częstotliwości poprzez zorganizowane receptory. Innymi słowy słyszenie, widzenie i czucie wymaga systemu nerwowego, który może zrozumieć informacje dostarczane przez oczy, uszy i skórę. Informacja dociera do receptorów w formie fal światła, fal dźwięku i wibracji. Oczywiście cały proces jest znacznie bardziej skomplikowany, ale tak to wygląda u podstaw.
Jeśli energia jest ruchem, a materia ciągle się porusza, można powiedzieć, że jest ona tylko jedną z wielu form energii. Jeśli ruch ma naturę falową (czy mówiąc inaczej radiacyjną, wibracyjną lub częstotliwościową), to wszystko to, co uważamy za materialne, składa się tak naprawdę z fal. I jeśli jeden rodzaj fali może wpłynąć na inny rodzaj fali, jak na przykład wiatr, który może wpłynąć na fale w oceanie, lub płomień, który może wpływać na wiatr, to znaczy, że ludzie mogą nauczyć się wywoływać fale, które wpłyną na inne fale, co oznacza na przykład możliwość istnienia natychmiastowego uzdrawiania. Właśnie takich założeń zamierzam użyć jako punktu wyjściowego w następnych postach.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna