Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 14 sierpnia 2010

Głęboki relaks


Po sześciotygodniowym treningu fizycznego odprężenia i panowania nad rozwichrzonymi myślami pogłębiamy relaks ćwiczeniami oddechowymi.
Obowiązują tu te same zasady, o których była mowa przy ćwiczeniach oddechowych w treningu autogennym: spowolnienie i pogłębienie oddechu nie są rezultatem świadomego wysiłku woli, lecz powinny samoistnie wyniknąć z rozluźnienia. Powoduje to pogłębienie relaksu. Do tego ćwiczenia potrzebny jest zegarek z sekundnikiem, zawieszony w zasięgu wzroku ćwiczącego. Po rozluźnieniu całego ciała pierwszymi pięcioma ćwiczeniami i po opanowaniu myśli, liczymy liczbę oddechów przypadających na minutę. Przeciętna częstotliwość oddechu u dorosłego Europejczyka wynosi około szesnastu na minutę. Obserwacji dokonuje się dwa razy dziennie przez pięć minut po zakończeniu innych ćwiczeń. Po czterech - sześciu miesiącach częstotliwość oddechu zmniejsza się na ogół do ośmiu-dziesięciu na minutę; nawet po długoletnich ćwiczeniach Europejczyk raczej nie dojdzie do mniej niż pięciu oddechów na minutę.
Treningu nie powinny zakłócać żadne przykre doznania, w przeciwnym razie należy natychmiast go przerwać. Zawroty głowy, występujące u początkujących, są nieszkodliwe i znikają samoistnie. Osoby cierpiące na organiczne choroby serca czy płuc mogą wykonywać ćwiczenia oddechowe jedynie po konsultacji z lekarzem.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna