Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

niedziela, 8 sierpnia 2010

Metoda Emila Coue


Jeszcze na początku tego wieku dużą popularnością cieszyła się metoda autosugestii i odprężania się opracowana przez francuskiego aptekarza i psychoterapeutę Emila Coue (1857-1926). Według Coue, choroby leczy się po prostu stale powtarzając sobie w stanie odprężenia:


Z dnia na dzień jest pod każdym względem coraz lepiej.


Druga jego formuła, mająca dodatkowo złagodzić dolegliwości, brzmiała następująco:


Już przechodzi, już mija.


Niewątpliwie Coue udawało się uzyskać wspaniałe wyniki dzięki tej metodzie. On sam stale podkreślał, że to nie on leczy, ale że siła samoleczenia tkwi w samym chorym, a on ją jedynie pobudza. Z relacji współczesnych wnioskujemy też, że jego osobowość miała silny sugestywny wpływ na pacjentów.
Największą zasługą Coue było niewątpliwie ponowne wyeksponowanie znaczenia autosugestii. Jako uzdrowiciel oddziałujący na duże grupy ludzi nie mógł jednak nastawić się na leczenie subiektywnych dolegliwości swoich pacjentów, natomiast leczył ich stosując „formuły generalne", w rodzaju tych, które przytoczyliśmy. I dlatego jego technika coraz bardziej traciła znaczenie, mimo że w swoich głównych założeniach ma sporo wspólnego z podstawowymi założeniami TA.
Jego następcy udoskonalili tę metodę, stawiając najpierw diagnozę, aby dostosować formuły do indywidualnego stanu pacjenta. Próby te jednak zostały wyparte przez trening autogenny.
Jeśli jednak ktoś chciałby się bliżej zainteresować metodą Coue, znajdzie w następnym poście kilka krótkich wskazówek. Ćwiczenie zaczyna się od uspokojenia przez odprężenie. Przygotowuje ono grunt pod skuteczne działanie stosowanych następnie autosugestii.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna