Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 27 listopada 2010

Kochać samego siebie to kochać świat

Co możesz zrobić, aby odczuwać bezwarunkową miłość do boskiego stworzenia (i dzięki temu do samego siebie), zamiast negatywnie osądzać określone jego części lub odrzucać je?
Po pierwsze, powinieneś w ciągu następnych dni i tygodni systematycznie zwracać uwagę na to, czy skrywasz negatywne myśli o kimś, o czymś lub o sobie samych. Następnie zadaj sobie pytanie, co przynosi ci dane przekonanie. Jeżeli stwierdzisz, że trzymanie się danego przekonania, uprzedzenia lub emocji szkodzi ci, wtedy odrzuć to nastawienie.
Później zastąp dawne przekonanie nowym i zamanifestuj je za pomocą ceremonii haipule w następujący sposób:


Pierwszy krok: Radość w obecnej chwili.
Wykonaj medytację ha! chwili obecnej, potrzebujesz do tego jedynie trzech oddechów:
oddech... uderzenie serca... postrzeganie całego ciała... Tutaj i w tej chwili świadomy jestem całego mojego jestestwa.


Drugi krok: Otwarcie się na Wyższe Ja.
Będąc świadomym całego swojego bytu, wykonaj spokojny oddech, przenieś się w stan odbioru i podczas wydechu powiedz do siebie: Jestem otwarty na odebranie przewodnictwa ze strony Akua lani. Następnie podczas wdechu uspokój myśli i w centrum postrzegania
teraźniejszej chwili otwórz się na obecność swojego Wyższego Ja.


Trzeci krok: Poznanie nadrzędnego celu.
Podczas wdechu kilkakrotnie powtórz słowa: Chcę bezwarunkowo kochać siebie i cały świat. Niech wypowiedź ta odbija się echem w twojej świadomości.


Czwarty krok: Sformułowanie ogólnego zamiaru.
Stań się bardziej precyzyjny przez jasne sformułowanie swojego zamiaru. Zastanów się, co chciałbyś osiągnąć w sferze duchowej oraz materialnej i otwarcie to wyraź: Chcę zmienić moje podstawowe przekonania odnośnie siebie i świata tak, aby stały się pozytywne.


Piąty krok: Sformułowanie osobistego celu manifestacji.
Przekaż swojemu centrum Ku-Lono pożądaną zmianę: Chcę bezwarunkowo kochać siebie samego i świat.


Szósty krok: Wielka Czwórka.
W celu pomyślnego przekazania zamiarów twojej wewnętrznej świadomości, powinieneś, jak już wspomniano, uwzględnić cztery wymiary. Te różne aspekty procesu manifestacji są tak samo ważne dla zamanifestowania się nowych przekonań w twojej własnej
świadomości i w świecie zewnętrznym.


1. Słowne wyrażenie zamiaru. Przenosimy naszą świadomość z przyszłości do chwili obecnej i formułujemy życzenie tak, jakby już się urzeczywistniło. Przenosi nas to bezpośrednio w wybraną nową rzeczywistość:
Jeden: w czasie wydechu powiedz sobie: Kocham siebie. Uspokój myśli w czasie wdechu i pozwól na rozbrzmiewanie tych słów w całej twojej istocie.
Dwa: Teraz podczas wydechu powiedz: Kocham świat. Ponownie uspokój myśli, wdychając powietrze, i pozwól, aby te słowa przepływały przez twoje jestestwo.
Jeden: Znowu w czasie wydechu powiedz: Kocham siebie. Powtarzaj ten wzorzec tak długo, jak długo masz na to ochotę. Odbierz tę prostą dwuczęściową medytację (uwaga do wewnątrz następnie z czułymi uczuciami na zewnątrz) jako cudowne przeżycie. Może chcesz to ćwiczenie powtarzać kilka razy dziennie do końca życia, po prostu po to, aby zapewnić koncentrację Ku na świadomym zamiarze i niepopadanie znowu w negatywne przekonania
o sobie i reszcie świata. Uczucie, które odbierzesz w czasie ćwiczenia samo spowoduje chęć powtarzania go!


2. Wrażenia zmysłowe. Podczas wielokrotnego powtarzania Kocham siebie i Kocham świat możesz wyobrazić sobie dodatkowe odczucia zmysłowe wynikające z miłości do siebie i świata. Prawdopodobnie najlepszym wyobrażeniem jest obraz otwartego serca, jakby było oknem na świat, i odczucie, jak świeże, chłodne i pachnące powietrze wpada do twego serca przez otwarte okno. Poczuj ciepło słońca. Wyobraź sobie, że przez okno widzisz najpiękniejsze krajobrazy lub piękne twarze ludzi, którzy
uśmiechają się do ciebie.


3. Emocje i uczucia. Poczuj, z jakim zachwytem przenosisz całe swoje jestestwo w stan bezwarunkowej miłości. Poczuj także miłość do ludzi i wszystkiego, co już bardzo kochasz.
Niech twoje serce coraz bardziej napełnia się uczuciem miłości, pokoju, zadowolenia, szczęścia i radości!


4. Energetyzowanie pikopiko. Zrób przerwę w dowolnym momencie dwuczęściowej medytacji miłości i przeznacz trochę czasu (przynajmniej przez kilka oddechów) na
powiększenie ilości many, abyś dzięki temu mógł wypromieniować swoje zamiary z większą ilością energii. Pamiętaj, że proces ten służy napędzaniu energetycznej pompy i zapewnia większy przepływ energii o dużej częstotliwości przez twoje ciało w czasie ceremonii.
Jeden:Podczas wdechu powiedz do siebie: Odbieram miłość, i poczuj, jak mana płynie przez szczyt twojej głowy.
Dwa: w czasie wydechu powiedz do siebie: Wysyłam miłość, i poczuj, jak twoja miłość wypływa do świata. Powtarzaj to rytmiczne oddychanie przez kilka chwil. Następnie powiedz sobie z tą podwyższoną i w dalszym ciągu płynącą energią: Kocham siebie... kocham świat... itd.
Jeśli odbierzesz tę podstawową, dwuczęściową wypowiedź w swoim sercu jako prawdę, wtedy bez trudu poczujesz, jak duch aloha przenika jądro twojej istoty. a ponieważ odczuwasz wtedy bezwarunkową miłość do siebie, stajesz się najlepszym przyjacielem dla siebie samego.
Gdy staniesz się swoim najlepszym przyjacielem, wtedy zakończysz istotny etap w procesie wzajemnego odnajdywania się. Odnajdziesz swoją prawdziwą istotę, swoją tożsamość, w której jesteś jednością z Bogiem i żyjesz w rzeczywistości boskiego stworzenia, którą świadomie odbierasz jako dobrą, czułą, serdeczną, właściwą i doskonałą. Ten proces, w którym uczysz się bezwarunkowego kochania siebie, zachodzi oczywiście stopniowo. Nikt nie oczekuje, abyś od razu dawne sposoby zachowania przeobraził w postawę:
Kocham siebie takim, jaki jestem. Wskazujemy ci jedynie bezpośrednią drogę, za pomocą której możesz osiągnąć cel, którym jest stanie się swoim najlepszym przyjacielem, po czym możesz stać się prawdziwym przyjacielem innych.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna