Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

poniedziałek, 6 grudnia 2010

Szósta tajemnica - Droga huny do całościowego zdrowia
W publikacji tej zajmiemy się pozytywnym wpływaniem za pomocą ceremonii haipule na fizyczne zdrowie, a więc funkcje naszego organizmu. Ponieważ w międzyczasie zapoznałeś się już z podstawami, możesz bezpośrednio przejść do sedna sprawy, czyli stosowania huny, w celu polepszenia stanu zdrowia.
We wczesnym okresie hawajskiej cywilizacji prawdopodobnie istniało niewiele fizycznych chorób. Kaili'ohe Kame'ekua w ustnych przekazach informuje: Zanim Ali'i (obcy) przybyli z Tahiti na Hawaje (ok. 1200 p.n.e.), dysponowaliśmy wielkimi siłami. Nasze naczynia koa były pełne światła i mogliśmy robić wszystko. Nasze jedyne prawo mówiło, że wszyscy byliśmy jednym. Wszystko, co krzywdziło innych, szkodziło wyrządzającemu krzywdę.
Choroby zaczęły występować wtedy, gdy doszło do konfliktów z obcymi władcami.
Z biegiem stuleci konflikty te przybierały na sile. Wraz z tym wzrosła liczba chorób i zapotrzebowanie na działalność kahunów, którzy pomagali w przywracaniu harmonii, a co za tym idzie zdrowia. W tradycyjnych polinezyjskich społecznościach istniała cała rzesza różnych kahunów, którzy troszczyli się o utrzymanie w możliwie jak najlepszym zdrowiu całej społeczności. Do nich należeli kauka ha'iha'i iwi (nastawiacze kości), lomi lomi (masażyści), la 'au lapa 'au (zielarze), niho (stomatolodzy), haha (specjaliści od diagnozy), ho'o hanau keiki (położne), la'au kahea (duchowi uzdrawiacze) i prawdopodobnie jeszcze inni.
W hunie wychodzi się z założenia, iż choroby fizyczne rozwijają się wtedy, gdy stracimy uczucie harmonii lub rezonansu z bliźnimi i nami samymi. Widzieliśmy, jak ważne jest kochanie siebie takim, jakim się jest, abyśmy dzięki temu mogli nawiązać korzystne układy z innymi ludźmi. Obecnie zajmujemy się tematem, jak ważne jest pozostawanie w harmonii z samym sobą, aby utrzymywać świetny stan zdrowia.
W tradycji polinezyjskiej nie istnieje żadne abstrakcyjne określenie choroby. Spotykamy jedynie słowo oznaczające być chorym lub chore zachowanie, które określone jest jako ma 'i albo w przypadku chronicznie chorego zachowania - ma 'ma 'i. Jak może już się domyślasz, sposób huny na osiągnięcie lepszego stanu zdrowia polega na takim zmienieniu własnego obrazu, aby zapanowało więcej harmonii i miłości. Następnie ciało reaguje na zmienioną postawę duchową. Serge Kahili King wyraża to bardzo prosto: Uzdrowienie to rezultat zmienionych przekonań. Zmień swoje myśli, a zmienisz ciało.
Z punktu widzenia huny, jak również współczesnej medycyny, wydaje się, że większość chorób spowodowana jest przede wszystkim naprężeniami. Można przetłumaczyć to bezpośrednio jako konflikt między rzeczywistością a naszymi życzeniami, jako konflikt między światem takim, jaki jest, i takim, jakim chcielibyśmy, żeby był.
Jeżeli pod każdym względem zaakceptujemy rzeczywistość, wtedy nie występują żadne wewnętrzne naprężenia, ponieważ nie walczymy przeciwko rzeczywistości, lecz płyniemy z prądem. Jednak gdy negatywnie oceniamy jakiś aspekt rzeczywistości i dlatego nie akceptujemy go, wtedy stwarzamy stres w postaci sprzeciwu, złości, strachu, zwątpienia i depresji. Te chroniczne symptomy prowadzą do załamania i chrób fizycznych. Jeśli usuniemy te symptomy poprzez bezpośrednie zajmowanie się naszym stosunkiem do rzeczywistości, wtedy stworzymy na duchowym i fizycznym poziomie harmonijne układy, które pomagają w utrzymaniu solidnego i trwałego dobrego stanu zdrowia.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna