Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

wtorek, 28 września 2010

Kanaloa - zjednoczenie trzech aspektów jaźni


W jaki sposób możemy lepiej zrozumieć naszą własną jaźń, abyśmy wspierali głęboką wewnętrzną komunikację między trzema różnymi aspektami naszej świadomości, zamiast przeszkadzać w niej? w tym celu zbadamy dawne wierzenia huny, z których dowiemy się, jak połączyć umysł, ciało i ducha w większą całość, która na Hawajach nazywana jest kanaloa. Dużo wcześniej, zanim współczesna zachodnia psychologia doszła do wniosku, że ludzka psychika składa się z trzech części (to, ja i ponadja w terminologii psychoanalizy), kahuni obserwowali egzystencję Ku, Lono i Akua lani. W następnych postach opiszemy, w jaki sposób głębokie zrozumienie tych trzech aspektów bytu może znacznie przyspieszyć nasze postępy. W czasie studiowania psychologii oraz podczas całej mojej późniejszej pracy terapeutycznej nigdy całkowicie nie mogłem zaakceptować freudowskiego wyobrażenia o trzech psychoanalitycznych aspektach świadomości. Przede wszystkim dlatego, że we współczesnej psychologii, która jest czysto materialną nauką, nie istnieje żaden duchowy wymiar ludzkiej psychiki - nie istnieje nic poza zmysłową rzeczywistością.
Klasyczna psychologia próbowała zasiedlić się jako nauka za pośrednictwem tego, iż postępowała za popularnymi materialistycznymi wyobrażeniami, które reprezentowała hemia i biologia przed setkami lat. Przede wszystkim współczesna psychoterapia zastąpiła wyższy duchowy aspekt naszego bytu za pomocą ponadja, które jako osobiste sumienie ciągle oceniało wszystko, co robiliśmy w religijnych i socjalnych ramach. W ten sposób, mierząc kategoriami huny, w psychoanalitycznym modelu na nadrzędnym poziomie istnienia powstała luka. Natomiast teraz rezultaty eksperymentów, takich jak przeprowadzone na przykład w Princeton, zmuszają psychologię do poszerzenia jej spojrzenia na rzeczywistość przynajmniej o ten element, który tradycyjnie nazywany jest duchowością.
Jednak dlaczego poglądy huny na istotę człowieka są bardziej praktyczne i skuteczne niż zachodnie podejście do tego tematu? W następnych postach przedstawię krótki przegląd, który nie jest obszerną intelektualną dyskusją, lecz raczej ma na celu pomóc ci w odczuciu tego modelu jako lustra, w którym odbija się doświadczanie twojej własnej istoty.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna