Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

środa, 29 września 2010

Ku - twoja podstawa


O ile dobrze rozumiemy dawne tajemnice huny, wydaje się, że kahuni wychodzili z ogólnego założenia, iż istota człowieka składa się z trzech komplementarnych aspektów, które prowadzą do szczęśliwego życia, jeśli są zrównoważone i pracują w harmonii.
Na określenie tych aspektów wybraliśmy nazwy Ku, Lono i Akua lani, pomimo że w różnych tradycjach rodzinnych używa się też innych określeń. Pamiętaj jednak o tym, że trzy aspekty ludzkiej świadomości są jedynie modelem rzeczywistości. Oczywiście w pewnym momencie wyjdziesz poza niego i wstąpisz w bezpośredni kontakt z twoim obecnym bytem.
Zaleta teoretycznych rozważań nad nowym dla ciebie tematem pojmowania wewnętrznej istoty człowieka według huny polega na tym, że ten niezwykły model może uwolnić cię od przekonań, które ograniczają wewnętrzną dynamikę. Dzięki temu szybko uda ci się
zintegrować wewnętrzne aspekty świadomości i osiągnąć harmonię.


Zacznijmy od pełnego siły wyrazu Ku, z którym z pewnością nawiążesz bliski stosunek, jeżeli będziesz chciał doprowadzić do pełnego szacunku połączenia emocjonalnej i fizycznej jaźni z materialną rzeczywistością.
W kręgach huny mianem Ku określa się ziemską, zwierzęcą naturę człowieka.
Ku często nazywane jest cielesną świadomością, ponieważ umiejscowione jest w pniu mózgu, który posiadają także gady i ssaki. Ewolucyjnie łączy on nas z pierwotnym, charakterystycznym dla wszystkich zwierząt instynktem przetrwania.
Ku jest aktywną częścią naszego bytu - działaczem, który postępuje i reaguje automatycznie i natychmiast na podstawie wcześniejszych uwarunkowań i przyzwyczajeń, aby wykonać rzeczy w świecie materialnym. Ku jest tym, który osiąga cel, wykonuje polecenia myślącego rozumu lub załatwia daną sprawę na podstawie posiadanych nastawień, przyzwyczajeń i przekonań. Inaczej mówiąc: Ku jest częścią twego bytu, która odpowiada wegetatywnemu lub autonomicznemu systemowi nerwowemu. Kontroluje ono oddech, bicie serca, trawienie i inne podobne procesy oraz reaguje na zewnętrzne bodźce lub wyzwania za pomocą emocji. Popychają nas one do działania, abyśmy mogli dać sobie radę z trudnościami i zagrożeniami.
Ku jest również centrum fizycznego dobrego samopoczucia i mocno skłania się do życia, przy czym próbuje unikać nie tylko bólu, lecz także wysiłku lub trudności. Ku po prostu w każdej chwili chce dobrze się czuć.
Wszystko to są opisy aspektu Ku twojej istoty. Możesz również skierować uwagę bezpośrednio na swoje Ku i świadomie go doświadczyć:


1. Gdy dostrzegasz jakąkolwiek emocję w swoim organizmie, wtedy zawsze Ku próbuje nawiązać kontakt z myślącym rozumem (Lono).


2. Zawsze, gdy wsiadasz do samochodu i automatycznie zapalasz silnik, po czym ruszasz, nie myśląc o tym świadomie, wtedy Ku wykonuje te czynności zwyczajowo i na podstawie wcześniejszego programowania.


3. Zawsze, gdy odczuwasz potrzebę zjedzenia czegoś, spania lub jeśli masz ochotę na przeżycia seksualne, wtedy Ku uświadamia ci, że powinieneś skierować uwagę na zaspokojenie fizycznych potrzeb.


4. Jeżeli wstajesz rano i pełen energii zaczynasz nowy dzień, wtedy Ku optymalnie steruje twoją siłą życiową.


5. Jeśli twój myślący rozum, Lono, wyobrazi sobie coś, co chcesz zrobić, i jeżeli później czujesz, jak całe ciało reaguje na te myśli, wtedy Ku zaczyna działać i realizować na poziomie materialnym to, co pomyślałeś sobie na kognitywno-kreatywnym poziomie.


6. Zawsze, gdy przypominasz sobie o czymś, spoglądasz w myślach na minione zdarzenia i ponownie przeżywasz to, co wtedy się zdarzyło. Jest to także jedna z funkcji Ku: zachowanie połączenia ze wspomnieniami.


7. Zawsze, gdy coś przeczuwasz lub w inny sposób odbierasz informacje, które energetycznie przekazują inni ludzie lub otoczenie, wtedy Ku jest odbiorcą tych transpersonalnych przekazów. W połączeniu z naszą pamięcią Ku jest bardzo pracowite
i zdolne (jeżeli pozwolimy mu na to) w porównywaniu minionych oraz teraźniejszych doświadczeń i za pośrednictwem tego w uczeniu się nowych sposobów reagowania. Na bazie odczuć cielesna świadomość ciągle odbiera informacje z otoczenia oraz pomysły, których autorem jest nasz myślący umysł. Pozostaje przy tym otwarty na nowe doświadczenia, aby ulepszać dotychczasowe przyzwyczajenia.
Właściwie nasze Ku tęskni za poleceniami, które sumiennie wypełnia i ciągle szuka nowych informacji mogących pomóc mu w polepszeniu dotychczasowych przyzwyczajeń, aby osiągnąć więcej szczęścia, bezpieczeństwa i przyjemności. Jeśli świadomie pozostajemy w ścisłym kontakcie z naszym Ku, wtedy szybko możemy zmienić nasze pierwotne uwarunkowania i skierować nasz świat ku lepszemu.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna