Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

czwartek, 30 września 2010

Ku i ki


Jedną z podstawowych funkcji w dużym stopniu autonomicznego systemu Ku jest również pobieranie, gromadzenie, rozdzielanie i przekazywanie tego, co Polinezyjczycy nazywają ki. Jest to owa witalna siła życiowa, która przepływa przez nas i użycza energii
naszym myślom i działaniom. Może niektórzy znają słowo ki ze wschodnich sztuk walki lub innych wschodnich metafizycznych źródeł. Prawdopodobnie chodzi przy tym o dalsze podstawowe pojęcie, które rozpowszechniło się w świecie wschodnim i wszędzie odnosi się do fundamentalnego faktu, iż w uniwersum istnieje niematerialna siła, która ożywia wszystkie istoty. Inne określenia tego samego fenomenu pochodzące z innych kultur to prana, shakti, orgon i chi.
Oczywiście nie możemy naukowo zdefiniować, czym jest siła życiowa uniwersum.
Naukowcy do dzisiaj nie potrafią nawet zdefiniować, z czego składa się widzialne światło. Im bardziej zagłębiają się w temat, tym fenomen światła wydaje się głębszy i bardziej mistyczny.
Nie można jednak oczekiwać niczego innego, ponieważ światło jest manifestacją uniwersalnej siły życiowej. Naukowcy stoją teraz przed tajemnicą, z czego składa się energia, która przenosi nasze myśli przez czas i przestrzeń. Jeśli odpowiedzą na to pytanie, wtedy wkrótce dowiedzą się więcej na temat energii życiowej nazywanej przez nas ki.
Bez wątpienia energia ki zawarta jest również w pokarmie, który zjadamy, w powietrzu, którym oddychamy, w wodzie, którą pijemy. Jednak w obliczu nowych dowodów, iż nasz duch może wysyłać niewidzialną inteligentną energię, musimy także zaakceptować
możliwość, że kahuni mieli rację. Możemy być prawie pewni, że istnieje subtelna energia ki, która sięga daleko poza granice biochemicznej działalności naszego organizmu. System Ku nie tylko może ją pobierać, lecz również gromadzić w swoim centrum i wysyłać na zewnątrz.
Według huny nasz osobisty system Ku działa jak transformator energii, który z różnych źródeł pobiera ogólną energię ki. Jedne źródła są delikatniejsze aniżeli drugie. Następnie Ku transportuje tę energię na poziom, na którym nasz organizm może ją wykorzystywać, podobnie jak transformator przed twoim domem przystosowuje napięcie elektryczne do poziomu, przy którym nie stopią się przewody w mieszkaniu.
Kahuni nauczyli się, iż ludzki organizm może pobrać i przeobrazić duże ilości energii ki, jeżeli jaźń Lono harmonijnie połączona jest z jaźnią Ku i nasz byt na poziomie Ku jest
zrównoważony. Nasze życie płynie wtedy cudownie i regularnie przeżywamy chwile błogości, które opisaliśmy na początku tego rozdziału. Nasze myśli i działania współdziałają z celem manifestowania tego, czego sobie życzymy.
Jednak jeżeli Lono ciągle ignoruje Ku lub reaguje na nie strachem czy odrazą, wtedy powstają problemy, które można usunąć tylko za pośrednictwem dogłębnego zajęcia się sprawą , celem uzdrowienia swojej istoty i zrelaksowania się. Kala tak wyraziła się na ten temat: Ki można porównać z wodą i jej przepływem. Zwykle rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach, jednak jeśli zostanie zablokowana, wtedy zwiększa się ciśnienie, dochodzi do powodzi i ta sama siła, która pomagała nam, może nam szkodzić. Przepływająca przez nasze ciało siła życiowa jest pierwotną kreatywną energią, za pomocą której manifestujemy to, czego życzymy sobie w życiu. Jeżeli jednak w jakimś punkcie będzie zakłócona, wtedy całe nasze życie zostanie zablokowane. Blokada ta przeszkadza w normalnym przepływie rzeczy, w związku z czym w naszym życiu nic nie posuwa się do przodu lekko i bez trudu.
Tak wielu z nas (możliwe, że większość ludzi w naszym społeczeństwie, gdzie nie jest przewidziane szkolenie w obchodzeniu się z energią ki) chronicznie cierpi na złe sterowanie podstawowym źródłem energii. System Ku chętnie skorygowałby to, jednak w tym celu musi najpierw nauczyć się nowych sposobów zachowania i nabyć nowe przyzwyczajenia, aby dzięki temu doprowadzić do pozytywnych zmian.
Przyjrzyjmy się teraz pierwotnej wewnętrznej sile, która często powoduje, iż zachowanie dążącego naprzód partnera Ku zakłóca naszą równowagę. Siła ta posiada też moc szybkiego zmieniania sytuacji na naszą korzyść.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna