Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 2 października 2010

Harmonia Ku i Lono


W naszym tradycyjnym zachodnim spojrzeniu na świat wszyscy uwarunkowani jesteśmy powszechnie panującym dualistycznym nastawieniem społeczeństwa, które oddziela Lono (umysł) od Ku (ciała). Poza tym w szkołach uczy się dzieci, aby w pierwszej kolejności koncentrowały się na myślącym rozumie, zamiast włączać fizyczne wrażenia, instynkty i emocje do mentalnej aktywności. Większość czasu w ciągu dnia spędzamy w naszym umyśle i poza ciałem, prawda?
Tę silną i ciągłą izolację między Ku i Lono kahuna potraktowałby jako bardzo niebezpieczny i antyproduktywny sposób życia. Jak już stwierdziliśmy, huna zwraca szczególną uwagę na harmonię między poszczególnymi aspektami świadomości, a nie panowanie jednego nad drugim.
Aby kroczyć ścieżką huny ku szczęściu i spełnieniu, naucz się szczególnych technik służących zharmonizowaniu Ku i Lono, aby dzięki temu te dwa aspekty świadomości stały się tak samo ważnymi elementami procesu manifestacji i doprowadzone zostały do wzajemnej otwartej komunikacji i harmonii.
Najważniejszym celem tej publikacji jest nie tylko zapoznanie czytelnika z elementami, które są tłem technik manifestacji według huny, lecz przede wszystkim przekazanie na czym ten proces polega. Decydujący punkt początkowy w procesie energetyzowania się według huny (i we wszystkich innych potężnych szamańskich tradycjach) polega na przeniesieniu uwagi ze zwyczajowych toków myślowych na rozszerzone postrzeganie ziemskiego bytu.
Chodzi więc przy tym o zintegrowanie w większą całość w twojej własnej świadomości postrzegania Ku i Lono. Sukces całego programu zawartego w tej publikacji zależy od tego, czy będziesz mógł przenieść się z zagubienia myślowego w całkowite tutaj chwili obecnej. Moce huny nie mają nic wspólnego z wyobrażeniami i myślami związanymi z przeszłością i przyszłością, lecz wymagają pełnej obecności naszej fizycznej egzystencji tu i teraz.
Dlatego też na początku przedstawiamy technikę, za pomocą której prawie natychmiast możemy przenieść się w stan całościowego postrzegania. Nasz umysł chwilowo wolny jest od zwyczajowych myśli i całkowicie skoncentrowany na zdarzeniach w obecnej chwili.
Mówiąc prosto: umysł powinien najpierw uspokoić się i całkowicie uświadomić sobie naszą wielowymiarową jaźń, zanim będziemy mogli dostać się na wyższy poziom aktywnego harmonizowania i manifestowania według huny.
Aby dokonać przemiany na wspieraną przez hunę integrację między ciałem i rozumem (gdzie myślące Lono chwilowo milczy i otwiera się w celu doświadczenia głębokiego uczucia świadomej jedności z Ku), musimy zastosować podstawową technikę, za pomocą której inaczej ukierunkowujemy naszą uwagę. Technika ta we wszystkich medytacyjnych tradycjach na świecie jest najlepszym sposobem na osiągnięcie integracji ciała i umysłu.
Koncentrowanie świadomości na oddechu w tradycji huny i innych duchowych systemach na całym świecie jest pierwszym krokiem do osiągnięcia poszerzonego stanu świadomości. Na całym świecie wiadomo, że oddech to życie.
W tradycji hawajskiej jednym z podstawowych pojęć do rozwinięcia wielkiej siły jest słowo ha, które tłumaczy się jako oddech lub też często jako życie. Zwróć uwagę, iż nazwa Hawaje zaczyna się tą sylabą, natomiast słowo aloha kończy nią. Wyrażenie oznaczające harmonijną rodzinę ohana również zawiera tę sylabę znaczącą oddech, życie.
Zacznijmy więc nasz formalny trening huny od skoncentrowania całego świadomego umysłu na podstawowym bycie naszej fizycznej jaźni. Najłatwiej można to osiągnąć przez koncentrowanie się na aktualnych doznaniach, które występują tutaj i teraz, gdy powietrze wchodzi i wychodzi przez nos lub usta.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna