Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

piątek, 1 października 2010

Lono - nasz myślący rozum


Jak wiesz, ewolucja obdarzyła ludzi relatywnie dużym nowym mózgiem, którego wielkość w dużym stopniu przekracza wielkość mózgu gadów i ssaków. Istnieją systemy komunikacji między starszymi i nowymi częściami mózgu, jednak te różne regiony są mocno od siebie oddzielone, nawet pod względem odległości w przestrzeni. W pewnym stopniu Ku i Lono sposobem działania odzwierciedlają tę izolację.
Nasz umysł Lono zdolny jest do zadziwiających wyczynów. Potrafimy myśleć w godnym uwagi, kompleksowym, symbolicznym języku i rozmawiać ze sobą. Na podstawie przeszłych zdarzeń możemy rozwijać kreatywne wizje przyszłości. Jesteśmy świadomi (przynajmniej mamy taką nadzieję) naszego własnego bytu. Poza tym posiadamy umiejętność świadomego dostawania się do wyższych duchowych wymiarów rzeczywistości, które wykracza ją poza zmysłowe ograniczenia naszej ściśle materialnej egzystencji.
Za każdym razem, gdy logicznie myślisz w celu rozwiązania jakiegoś problemu, korzystasz z umysłu Lono. Zawsze, gdy odkrywasz, w jaki sposób możesz coś lepiej zrobić, wykorzystujesz swoją kreatywność. Za każdym razem, gdy mówisz do siebie: jeżeli to zrobię, wtedy osiągnę to i to, korzystasz ze świadomych sił Lono, by nauczyć Ku nowego sposobu obchodzenia się z życiem.
Umysł Lono odzwierciedla twoją analityczną, poznawczą umiejętność abstrakcyjnego myślenia i oceniania każdego aspektu twego życia. Dotyczy to także przesyłania czegoś w przyszłość i stwarzania sobie nowego obrazu tego, jakie mogłoby być twoje życie. Lono przejmuje kierownictwo nad urzeczywistnianiem zmian w życiu, na które sam świadomie się zdecydowałeś. Istnieje ednak jeszcze jedna podstawowa funkcja świadomego umysłu Lono, której powinniśmy starannie się przyjrzeć:
Prawdopodobnie ważną siłą umysłu Lono jest moc decydowania w każdej chwili o tym, co jest najważniejsze w codziennym życiu i na czym powinniśmy się koncentrować. Wykorzystuj tę umiejętność decydowania, aby celowo ukierunkowywać swoją uwagę, ponieważ w ten sposób będziesz codziennie stwarzał swój świat.
Jeżeli będziesz dokładnie zwracać na to uwagę, wtedy stwierdzisz, iż twój świadomy umysł właśnie teraz decyduje się na skierowanie uwagi na słowa zawarte w tej publikacji. Słowa te mają bezpośredni wpływ na obraz ciebie samego.
Taka jest aktywna decyzja twojego Lono. Bez zdolności kierowania uwagi na to, na czym chcemy się skoncentrować, bylibyśmy całkowicie opanowani przez przyzwyczajenia.
Utknęlibyśmy w nich i nie moglibyśmy zmienić swojego życia.
Tak naprawdę nie przeżywamy świadomie większości czasu. Skłonni jesteśmy do automatycznego kierowania naszym życiem przez przyzwyczajenia Ku. Nie podejmujemy wtedy świadomych decyzji odnośnie kierowania naszej uwagi. Świadomość Lono zbacza na zwyczajowe rozpamiętywanie przeszłości lub zajmuje się przyszłymi marzeniami albo obawami, podczas gdy w tym samym czasie system Ku w dużym stopniu steruje naszą teraźniejszą uwagą i fizycznym zachowaniem za pomocą autopilota. Lono lubi uczucie bycia głównym bohaterem i często jak mały dyktator panuje nad naszym emocjonalnym i fizycznym bytem. Jednak równie często traci kontakt z teraźniejszą rzeczywistością i tkwi w uczuciu bezsilności i beznadziejności, którego podstawą jest ciągły przepływ myśli oraz negatywne przekonania.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna