Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

piątek, 22 października 2010

Doprowadzić sprawę do końca


John udzielając swoim klientom bezpośredniej pomocy, o którą go prosili, jednocześnie coraz bardziej wprowadzał ich w istotne elementy ceremonii haipule. Rick nauczył się uspokajania ciągłego toku myśli, tak jak my nauczyliśmy się tego. Odkrył, iż świadomie może przenieść się w stan świadomości, w którym pojmował swoje ciało jako jedność, a szczególnie wtedy, gdy czuł się roztrzęsiony, zagubiony lub wzburzony emocjonalnie.
Nauczył się także ładowania swojego organizmu energią.
John nauczył również Ricka, aby co godzinę przenosił się w ten spokojny, sprzyjający odbieraniu informacji stan i otwarcia na intuicyjne poznania i wskazówki. Poza tym każdego wieczoru Rick siadał i przez pół godziny rzeczywiście koncentrował się na swoim wewnętrznym wzroście. Podczas tych codziennych posiedzeń haipule w dalszym ciągu pracował nad usuwaniem tego, co nazywał uśmiercającymi jednowierszowcami, które przez całe życie przeszkadzały mu w robieniu tego, co chciał czynić.
W odniesieniu do swojego dzieciństwa Rick odkrył pewne głęboko zakorzenione przekonania, które były dokładnym odbiciem negatywnych przekonań jego ojca, a może nawet dziadka. Jedno z tych zdań brzmiało: Ja nie jestem po prostu wystarczająco dobry.
Było to podcinające nogi stwierdzenie, które przychodziło mu na myśl, gdy zamierzał zacząć coś nowego. Inne przekonanie brzmiało: Stracę grunt pod nogami wtedy, gdy najmniej będę się tego spodziewał. Natomiast trzecie to: Nie wychylaj się, bo dostaniesz po nosie. Każde z tych zdań było spadkiem odziedziczonym po konserwatywnej rodzinie.
- Jestem naprawdę zły na moich rodziców i całą rodzinę, ponieważ zakorzenili we mnie te bezsensowne przekonania - powiedział Rick pewnego dnia.
- w porządku - zaśmiał się John. - Przyjrzyj się teraz temu stwierdzeniu, które wydaje się być nową projekcją. Właśnie nią zajmiemy się w tej chwili. Jeżeli jesteś gotowy, odwróć sprawę. Powiedz coś przeciwnego: „Przede wszystkim jestem zły na siebie, ponieważ wpoiłem sobie to bezsensowne przekonanie”. Teraz sprawdź, czy ta nowa wypowiedź nie jest bardziej zgodna z prawdą.
Rick znowu wycofał swoje projekcje i poczuł nagle falę poznania i emocji. Przyznał: - Zgadza się. Jestem tym, który trzyma się tych negatywnych myśli. Złość na mojego dziadka nic mi nie przyniesie.
- Co więc zrobisz z tym stwierdzeniem? - zapytał John.
Rick przez chwilę kierował uwagę do swojego wnętrza i obserwował proces usuwania, który się już tam rozpoczął: - Wyrzucę go - powiedział i odwzajemnił uśmiech.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna