Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

wtorek, 19 października 2010

Płynąć zamiast przeciskać się


Dla dawnych mieszkańców Hawajów lub w ogóle Wysp Polinezyjskich holopono (sukces) było jednym z najpiękniejszych słów w języku polinezyjskim. Mogło odnosić się do jakiejś specjalnej sytuacji albo okresu czasu, w którym pojedynczy człowiek lub społeczeństwo znajdowało się w stanie harmonii i ciągle dążyło w najlepszym kierunku. Poza tym jego znaczenie obejmowało swobodne korzystanie z nadmiaru bez zbytniego wysilania się, w celu osiągnięcia sukcesu.
Polinezyjskie zrozumienie sukcesu nie ograniczało się jednak tylko do materialnego bogactwa, osobistego statusu lub władzy politycznej. W hunie sukces był osiągnięciem stanu świadomości, w którym posiadamy trwały kontakt z nadrzędnymi zamiarami Akua lani - naszej pierwotnej duchowej natury. Dzięki temu bez trudu możemy włączyć w każdy aspekt naszego życia mądrość, litość, współczucie i siłę do manifestowania naszych zamiarów.
Gdy dokładniej przyjrzymy się dwóm słowom, z których składa się holopono, wtedy będziemy wiedzieli, co Hawajczycy i Polinezyjczycy rozumieli pod tym pojęciem. Holo oznacza dosłownie biec, płynąć lub ślizgać się. Zawiera ono umiejętność bycia zwinnym i szybkim, szybkiego poruszania się, przyspieszania i niezakłóconego biegu. Odnosi się ono również do zdolności wytwarzania z sedna własnej istoty swobodnego toku przejrzystych myśli, nie będąc przy tym zakłócanym przez negatywne nastawienia lub ograniczające przekonania.
Pono, druga część tego słowa, odnosi się do pozytywnych cech ludzkich, takich jak: dobro, szczerość, otwartość, świetność, dokładna obserwacja, dobre samopoczucie i szczęście. W odniesieniu do naszego wewnętrznego życia słowo to oznacza: szczerze, jasno myśleć, sprawiedliwie, poprawnie, poznać własną naturę.
Gdy te dwa dawne pojęcia złożymy w całość, wtedy otrzymamy wyraźne pozytywne znaczenie, które bezpośrednio wskazuje na świetność, duchową otwartość i sukces osiągany za pomocą szczerości, klarowności i świadomego działania.
Podstawową myślą jest tutaj swobodny przepływ i pozytywne działanie zamiast egoistycznego zagarniania dla siebie, albo uporczywego starania się. Hawajczycy wyraźnie widzieli, że w każdej geograficznej lub rodzinnej społeczności znajdowało się dosyć środków, aby wszyscy prowadzili dobre życie (kana lani).
Oczywiście wszyscy spragnieni jesteśmy świadomości sukcesu, która stwarza przepych i powodzenie. Prawie każdy z nas wewnętrznie czuje tęsknotę za przezwyciężeniem ograniczających przekonań i przedostaniem się do zamieszkującej nas wyższej mocy. Jednak w społeczeństwie zostaliśmy tak uwarunkowani, aby wierzyć, iż musimy walczyć, przypychać się i wygrywać w konkurencji, żeby mieć poczucie osiągnięcia sukcesu. Jednak zbyt często to nastawienie obdarowuje nas czymś wręcz przeciwnym: zrujnowanym życiem w społeczeństwie, zniszczonymi stosunkami i upadłym interesem.
Holopono jest stanem świadomości, w którym poruszamy się lub płyniemy z prądem wybranej przez nas rzeki, zamiast walczyć przeciwko niemu. Jest to stan, w którym nasze myśli znajdują się w harmonii z otaczającą nas rzeczywistością, a uczucia w cudowny sposób prowadzą nas przez rozmowy w interesach oraz osobiste układy. Jeśli wierzymy, że te cechy prowadzą nas do celu, wtedy przekonanie to umożliwia nam bardzo skuteczne stosowanie ceremonii haipule.
W czasie lektury tej publikacji cały czas będziemy pracować nad przezwyciężeniem obecnych przekonań na temat sukcesu, aby dzięki temu coraz bardziej wchodzić w rezonans z wizją huny dotyczącą dobrego życia. Cały czas chodzi przy tym o swobodny przepływ spraw i harmonijne branie udziału w życiu. Bez walki i nacisku z łatwością możemy wypromieniować nasze głębokie zamiary i otrzymać wszystko, czego potrzebujemy. Dzięki temu możemy być przepełnieni życiem i miłością oraz doświadczać materialnego przepychu.
Niniejsza tematyka, może najważniejsza w całej publikacji, poświęcona jest intensywnemu badaniu naszych głównych przekonań i stanów świadomości. Pozwala nam to na zidentyfikowanie negatywnych i ograniczających przekonań, łagodne usunięcie ich oraz zastąpienie bardziej korzystnymi, które lepiej do nas pasują i dodają więcej siły.
Gdy po raz pierwszy zastosujemy ceremonię haipule, wtedy połączymy wprowadzające ćwiczenia koncentracji, podwyższania poziomu energii, uzdrawiania i manifestacji z psychologicznymi ćwiczeniami służącymi usuwaniu uwarunkowań, które stworzyła Katie Byron.
Zauważysz, że uwolnienie się od głęboko zakorzenionych przekonań i nastawień, uprzedzeń i obaw w nadzwyczajny sposób może zwiększyć twoją zdolność swobodnego przyciągania tego, czego potrzebujesz w życiu.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna