Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

piątek, 15 października 2010

Czwarty krok - Wypromieniowanie zamiaru (aka)Przyjmijmy, że masz już konkretny zamiar i chcesz wnieść go do ceremonii haipule.
Następny krok polega na przekazaniu wyobrażenia (planu, konceptu) twojemu systemowi Ku, aby na jego podstawie zaczęło realizować twoje życzenie.
Pamiętaj, że możesz śnić i marzyć o lepszym życiu, jednak dopóki całkowicie nie połączysz się z wymiarem Ku, nie zdarzy się nic, co doprowadzi do urzeczywistnienia się twoich marzeń. Ku, a nie Lono, dysponuje potrzebną energią many i koniecznym bezpośrednim połączeniem ze światem zewnętrznym, aby móc wypromieniować twoje zamiary i wywołać odpowiednie reakcje w zewnętrznym otoczeniu, które przeobrażają te zamiary w rzeczywistość.
Wysoko rozwinięty kahuna musiał jedynie jasno uzmysłowić sobie zamiar w postaci prostego obrazu tego, co miało się zdarzyć, a już zaczynała się manifestacja zamiaru, ponieważ ani zwątpienie, ani strach nie zakłócały harmonii między Ku i Lono.
Większość z nas nie opanowała zbyt dobrze gry polegającej na całkowitym przekazywaniu Ku swojego zamiaru bez korzystania z kilku sztuczek, które pomagają naszemu głębokiemu Ja w zrozumieniu naszego planu i zaaprobowaniu go. Chodzi więc o to, aby Ku rozumiało, czego chcemy, i działało zgodnie z naszym planem.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna