Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

środa, 27 października 2010

Hawajski szamanizm i finansowe powodzenie


Hawajski szamanizm wychodzi z założenia, że wszyscy razem z całym Universum ciągle stwarzamy naszą rzeczywistość, ponieważ nie istnieje granica między Stwórcą i świadomym stworzeniem. Dlatego też nie próbujemy jako współtwórcy, szczególnie w kontekście manifestacyjnej ceremonii haipule, otrzymać czegoś, co nie występowałoby tutaj.
Raczej działamy w celu nadania formy temu, co już istnieje. Przenosimy rzeczy z niewidzialnego w widzialną materię, z Po w A'o.
Ciągle stwarzamy życie z naszego wnętrza, najczęściej nieświadomie, i dlatego raczej przypadkowo. Dlaczego nie mielibyśmy robić tego świadomie? Dlaczego nie mamy kształtować naszego życia według własnych życzeń?
W jaki sposób możemy, szczególnie w odniesieniu do dobrobytu i przepychu, przenieść nasze życzenia ze sfery niewidzialnych snów w widoczne, urzeczywistnione formy? Jak już powiedzieliśmy, pierwszy krok polega na uświadomieniu sobie myśli, które ciągle
przebiegają przez naszą głowę. Są one werbalnym wyrazem przekonań, które określają wszystko, co robimy w życiu. Te negatywne i pozytywne przekonania bez wątpienia decydują o naszych obecnych finansowych doświadczeniach. Jeśli nie sprawdzimy ich i odpowiednio nie zmienimy, wtedy w dalszym ciągu będziemy robili to samo.
Poznanie, iż za pośrednictwem naszych myśli stwarzamy nasze doświadczenia, jest oczywiście innym sformułowaniem pierwszej zasady huny, która mówi, że świat jest tym, za co go uważamy. Napoleon Hill sformułował to bardzo wyraźnie w „Myśl!... i bogać się”: Nasze pola energetyczne magnetyzowane są przez nasze główne myśli. Magnesy te przyciągają nas do sił, ludzi i układów życiowych pasujących do naszych głównych myśli.
Mówiąc wprost: nasze myśli wpływają na nasz własny obraz, siłę życiową i ilość pieniędzy, którymi dysponujemy w życiu. Zadaj więc sobie pytanie: Czy uważasz się za osobę mającą powodzenie w finansach i żyjącą w dobrobycie?
Jaką finansową rzeczywistość stwarzasz sobie codziennie za pośrednictwem twoich zwyczajowych toków myślowych i przekonań?
W ceremonii haipule, której uczysz się traz pokażę ci, w jaki sposób możesz stworzyć trwały stan świadomości, który ukierunkuje i utrzyma twoje dążenia na pożądanym materialnym poziomie. Jednak najpierw chcę dokładniej poznać twoje
chwilowe przekonania dotyczące pieniędzy.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna