Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

piątek, 3 grudnia 2010

Połączenie męskiego (Hu) i żeńskiego (Na) pierwiastka
Badania przeprowadzone w Princeton dają nam jeszcze jedną wskazówkę, w jaki sposób naprawdę działa owa siła przyciągania. Chcemy krótko przyjrzeć się temu zagadnieniu, ponieważ pomoże nam to w poszerzeniu naszych możliwości w życiu partnerskim. W czasie szeroko zakrojonych eksperymentów stwierdzono jednoznacznie, że pary, które wspólnie wypromieniowują swój zamiar, osiągają wyraźnie lepsze rezultaty aniżeli pojedyncze osoby.
Zaskakujące było stwierdzenie, że pary o tej samej płci osiągały przeciwny do zamierzonego skutek, podczas gdy pary męsko-żeńskie doprowadzały do 3,7-krotnie lepszych rezultatów niż pojedyncze osoby.
Odkrycie to jest oczywistą wskazówką, że dwoje ludzi, którzy połączą swoje zamiary, wzajemnie wpływa na siebie, przez co osiągają oni lepsze wyniki. Poza tym równowaga płci (według kahunów Hu i Na) prowadzi jednoznacznie do lepszych rezultatów, a silna przewaga jednej z nich daje wyniki przeciwne. Gdy mężczyzna i kobieta, którzy znajdują się w rezonansie (cechy osobowości, emocje, oczekiwania itd.), zaczną wysyłać silne zamiary oraz energetycznie się połączą, wtedy dzieje się coś potężnego.
Należy pamiętać, że do tej pory nie przeprowadzono badań z parami homoseksualnymi.
Przypuszczamy jednak, że wyniki tych par odpowiadałyby osiągnięciom par heteroseksualnych. Decydującą rolę odgrywa tutaj nie płeć cielesna, lecz głęboka emocjonalna energia Hu-Na.


A oto jeszcze jeden kluczowy wniosek wynikający z badań w Princeton: Jeśli pary o różnych płciach (Hu-Na) powiązane były miłosnymi układami (małżeństwa lub pary pozostające w bliskich stosunkach), wtedy osiągały one prawie sześciokrotnie lepsze rezultaty aniżeli pojedyncze osoby.
Te zadziwiające rezultaty zdumiały naukowców, ponieważ dostarczony został oczywisty dowód, że miłość sama w sobie dostarcza potężnej energii, która teraz została eksperymentalnie udowodniona.
Dlatego też polecamy ci jednoznacznie skoncentrować się na miłości, którą odczuwasz w sercu w stosunku do siebie oraz innych ludzi i dzięki której możesz zrealizować swoje marzenia. Im więcej miłości w sobie posiadasz, tym większa jest siła twego przyciągania i tym szybciej spełnią się twoje życzenia dotyczące miłosnych układów.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna