Nadejdzie czas , kiedy choroba jako efekt opacznych myśli będzie hańbą

Oldi Tube

sobota, 4 grudnia 2010

Wzajemne podchody
Załóżmy, że intensywnie i systematycznie praktykujesz opisaną wcześniej ceremonię haipule związaną z partnerskimi stosunkami. Rozwinąłeś w sercu głębokie uczucie miłości do siebie, czujesz się spójny wewnętrznie i doskonały, aktywnie przekazujesz otoczeniu potrzebę spotkania i połączenia się z danym człowiekiem, który rzeczywiście spełnia twoje oczekiwania. Czy oznacza to, że powienieneś siedzieć teraz codziennie sam w swoim pomieszczeniu do medytacji i czekać, aż ktoś zapuka do drzwi? Doświadczenia Johna dają odpowiedź na to pytanie. Podkreśla on, że czuł w sercu, jak w określonej fazie medytacji przychodziło mu na myśl, aby być aktywnym i wyjść gdzieś w poszukiwaniu jego prawdziwej miłości. Czułem się bardzo lekki fizycznie i ruch sprawiał mi przyjemność. Gdy znalazłem się w drodze do Szwajcarii, aby poprowadzić tam seminarium, czułem się pochwycony przez miłość. Wiedziałem, że robię właściwą rzecz, czułem, jak moje serce śpiewało. Gdzie spojrzałem, natrafiałem na uśmiechnięte oczy, ponieważ po prostu sam odczuwałem tak dużo miłości w sercu.
Powinieneś naprawdę otworzyć się i aktywnie iść przez świat, ufając, że jesteś częścią jednego interaktywnego systemu, który coraz bardziej zbliża nas do siebie.
Decydujący wydaje się być przy tym fakt pozostawania w głębokim kontakcie z miłością do siebie i dysponowania w związku dużym współczynnikiem miłości, który przyciąga nas do innego człowieka.
Zbliżamy się do naszego partnera, gdziekolwiek idziemy. Uważnie obserwujemy, jak nasze serce reaguje na innych ludzi. Pozostajemy w miłości do siebie i dzielimy tę miłość z każdym, kogo spotykamy. Rozpowszechniając bezwarunkową miłość, stwarzymy świat takiej samej miłości wokół nas. Systematycznie praktykujemy ceremonię haipule lub jej miniwersję i cieszymy się każdą chwilą.

Brak komentarzy:

Spirala hipnotyczna